Økonomisk støtte

Aktivitetspuljen

Støtte til at etablere kontakt til ukrainere og andre grupper af flygtninge og til at igangsætte relevante frivillige tilbud.

Aktivitetspuljen åbner igen i starten af april 2023. Nye retningslinjerne for puljen er under udarbejdelse.

Formålet med puljen

DRC Dansk Flygtningehjælp oplever øget behov for midler til at igangsætte nye og flere frivillige aktiviteter som følge af, at mange ukrainske flygtninge er kommet til landet. På den baggrund udbyder vi nu Aktivitetspuljen, som DRC Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper kan søge om midler til at etablere kontakt til ukrainere og andre grupper af flygtninge og til at igangsætte relevante frivillige tilbud.

Puljen kan søges af frivilliggrupper, som har en samarbejdsaftale med DRC Dansk Flygtningehjælp, til etablering og afvikling af aktiviteter, som har et eller flere af disse formål:

Organisation

Det administrative arbejde i forbindelse med puljen (behandling af ansøgninger, udbetaling osv.) varetages af DRC Dansk Flygtningehjælp, Frivillig.

Refusion

Frivilliggrupperne lægger selv ud for udgifter. DRC Dansk Flygtningehjælp refunderer beløbet, når organisationen har modtaget regnskab for aktiviteten med vedlagte bilag. Det skal ske senest 60 dage efter den aftalte dato for afvikling. Bevillinger til aktiviteter, der ikke er afviklet den aftalte dato bortfalder og går tilbage til Aktivitetspuljen. Man kan anmode sekretariatet om udsættelse af aktiviteten (se adresse ovenfor).

Hvad dækker puljen?

Aktivitetspuljen kan f.eks. støtte:  

 • Annoncering
 • Transport
 • Materialer og udstyr til fx sport og kreative aktiviteter
 • Leje af udstyr
 • Forplejning (i moderat omfang, dvs. ikke café- og restaurantbesøg)
 • Værnemidler
 • Udflugter
 • Entréudgifter
 • Udgifter til depot, herunder transport af møbler til flygtningens bolig.
 • Anskaffelser af pc’er

Puljen støtter ikke:

 • Driftsudgifter (husleje, telefon mv.)
 • Løn
 • Økonomisk støtte til enkeltpersoner
 • Aktiviteter, der ligger inden for myndighedsansvar/normalt udføres af lønnede medarbejdere
 • Løbende blad- eller tidsskriftsudgivelser
 • Almindelige løbende aktiviteter

Ansøgning

Hvem kan ansøge?

Frivilliggrupper, der har en samarbejdsaftale med DRC Dansk Flygtningehjælp, kan ansøge puljen. Ansøgningen skal godkendes af den lokale kontaktperson/bestyrelse. Som udgangspunkt kan frivilliggrupper ansøge puljen to gange.

Hvor meget kan man ansøge?

Der gives støttebeløb på op til 10.000 kr. enten som støtte til en konkret aktivitet eller som medfinansiering til større aktiviteter. Det skal oplyses i ansøgningen, om der er søgt støtte til samme aktivitet fra andre puljer og lign., herunder den regionale konsulent.

Hvordan søger man?

Ansøgningen sendes på mail til [email protected].

Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af:

Behandling af ansøgere

Ansøgningerne behandles løbende. Der kan forventes svar ca. 1 uge efter modtagelse af ansøgningen.

Ansøgningsskema

Vi åbner igen for ansøgninger i starten af april 2023.

Kontakt