Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Fritidspuljen

Ansøgning om aktivitetsstøtte

Søg midler til at fremme foreningsdeltagelse for familier med flygtningebaggrund.

Gennem aktivitetspuljen kan foreninger søge økonomisk støtte til afholdelse af arrangementer for flygtningefamilier, der bygger bro til foreningens eksisterende tilbud.

Der kan for eksempel søges støtte til at afholde et arrangement, hvor børn og deres familier kan komme og afprøve en sportsgren eller anden aktivitet og få viden om, hvad det vil sige at gå til denne aktivitet. Et andet eksempel kan være oprettelse af et introhold, som over et antal gange introducerer børnene til en aktivitet, som de efterfølgende kan gå til på et af foreningens eksisterende hold.

Aktivitetsstøtten kan udelukkende søges af foreninger, hvor barnet efterfølgende kan gå til en fast fritidsaktivitet i foreningen. Hver forening kan søge op til 10.000 kr. til aktiviteten, og der kan søges om støtte året rundt.

Den økonomiske støtte har til formål at fremme flygtningefamiliers deltagelse i det lokale foreningsliv og give viden om, hvordan foreningslivet hænger sammen, når man er ny i Danmark. Vi opfordrer derfor til, at der laves aktiviteter, som involverer hele familien.

Vi støtter:

  • Afholdelse af gratis foreningsarrangementer for flygtningefamilier og -børn.
  • Oprettelse af nye introducerende hold, der bygger bro til eksisterende foreningsaktiviteter.
  • Leje af hal, instruktørudgifter, udgifter til tolk og forplejning.

Vi støtter ikke:

Alle ansøgninger vurderes individuelt, og der gives svar inden for 2-3 uger.

Sådan søges aktivitetsstøtte

I sender en ansøgning via ansøgningsformularen her på siden, hvor I skal udfylde alle felter. Hvis ansøgningen godkendes, vil I modtage en bekræftelse pr. mail om, at I har modtaget støtte til jeres aktivitet. Hvis der er spørgsmål til jeres ansøgning, eller hvis den afvises, så modtager I en mail herom.

Når aktiviteten er afholdt, sender I en faktura til Fritidspuljen, som dokumenterer alle de afholdte udgiftsposter. I får herefter refunderet jeres udgifter på op til 10.000 kr. Sammen med fakturaen skal I også sende et registrerings- og kontonummer til udbetalingen.

Vi modtager meget gerne billeder fra jeres afholdte aktivitet. Vi vil også i nogle tilfælde kontakte jer med ønske om at dele jeres beskrivelse af aktiviteten til inspiration for andre foreninger.  (Bemærk: Vi vil gerne kunne bruge de tilsendte billeder i kommunikationsøjemed, og i så fald er det vigtigt, at I også indhenter en  fototilladelse hertil).

Vi ser frem til at modtage jeres ansøgning.

Ansøgningsskema for aktivitetsstøtte