Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
For dig, der er frivillig

Økonomisk støtte til aktiviteter

Søg midler til at afholde og udvikle lokale frivillige tilbud, arrangementer og udflugter.

Frivilligpuljen til integrationsfremmende aktiviteter
Oplysnings- og kulturpuljen
Oplevelsespuljen
Seniorpuljen
Seniorpulje via foreningen Bevar Ukraine
Fritidspuljen
Madpuljen
Oversigt over puljer

Hvilken pulje skal jeg søge?

Vi administrerer flere puljer, hvorfra du kan søge midler til aktiviteter i det frivillige arbejde. Hvilken pulje du skal ansøge om midler fra, afhænger af hvilken aktivitet, du skal bruge støtte til, og hvem der er deltagere. Se oversigten her for at danne dig et indtryk af mulighederne. 

Frivilligpuljen til integrationsfremmende aktiviteter

Hvad støtter puljen: Aktiviteter, der støtter integrationen i samfundet, bl.a. aktiviteter med andre lokale aktører.
Støtter aktiviteter for: Voksne flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund samt frivillige i Dansk Flygtningehjælp.
Eksempler: Dialogmøder, udflugter til museer, sommerfest, fisketur.
Kan søges af: Frivilliggrupper i Dansk Flygtningehjælp.

Læs mere om Frivilligpuljen

Oplysnings- og kulturpuljen

Hvad støtter puljen: Kurser og oplysningsaktiviteter, fx udstillinger, optræden, oplæg.
Støtter aktiviteter for: Frivillige i Dansk Flygtningehjælp, flygtninge og andre aktører i samfundet.
Eksempler: Etablering af kurser for frivillige, vidensformidling i lokalområdet.
Kan søges af: Frivilliggrupper i Dansk Flygtningehjælp.

Læs mere om Oplysnings- og kulturpuljen

Oplevelsespuljen

Hvad støtter puljen: Oplevelser 'ud af huset'
Støtter aktiviteter for: Børn og unge tilknyttet aktiviteter i Dansk Flygtningehjælp, samt deres forældre og frivillige.
Eksempler: Udflugter til forlystelsesparker, museer, skovture.
Kan søges af: Alle frivillige i Dansk Flygtningehjælp, inkl. frivilliggrupper og enkeltpersoner, samt visse ansatte i DRC.

Læs mere om Oplevelsespuljen

 

Madpuljen

Hvad støtter puljen: Madarrangementer
Støtter aktiviteter for: Voksne og børn tilknyttet frivilliggrupper i Dansk Flygtningehjælp.
Eksempler: Madklubber, enkeltarrangementer, hvor mad er omdrejningspunktet.
Kan søges af: Frivilliggrupper i Dansk Flygtningehjælp.

Læs mere om Madpuljen

Seniorpuljen

Hvad støtter puljen: Støtte til lokale aktiviteter, der forebygger ensomhed og styrker trivslen hos ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund.
Støtter aktiviteter for: Ældre med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund tilknyttet frivilliggrupper i DRC.
Eksempler: Fællesspisning, kreative aktiviteter, naturaktiviteter, kulturelle aktiviteter og/eller fysiske aktiviteter.
Kan søges af: Frivilliggrupper i Dansk Flygtningehjælp.

Læs mere om seniorpuljen

 

 

Seniorpuljen via Bevar Ukraine

Hvad støtter puljen: Puljen giver tilskud til aktiviteter for seniorer med ukrainsk flygtningebaggrund.
Støtter aktiviteter for: Ældre med ukrainsk flygtningebaggrund tilknyttet frivilliggrupper i Dansk Flygtningehjælp.
Eksempler: Fællesspisning, kreative aktiviteter, naturaktiviteter, kulturelle aktiviteter og/eller fysiske aktiviteter.
Kan søges af: Frivilliggrupper i Dansk Flygtningehjælp.

Læs mere om seniorpuljen via Bevar Ukraine

Fritidspuljen

Hvad støtter puljen: Tilskud til kontingent og betaling i forbindelse med fritidsaktiviteter i klubber og foreninger, samt tilskud til aktiviteter arrangereret af sportsklubber og foreninger.
Støtter aktiviteter for: Børn og unge med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund.
For eksempel: Kontingentstøtte til fodbold, musikundervisning, dans, svømning m.m. Tilskud til feriecamp, ridelejr, sommersvømning og lign. Tilskud til familiedage, sportsevents arrangeret af foreninger.
Kan søges af: Alle børn og unge med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund. Tilknytning til Dansk Flygtningehjælp er ikke nødvendig. Aktivitetspuljen under Fritidspuljen kan søges af foreninger, der arrangerer sportsaktiviteter for børn og unge.

Læs mere om Fritidspuljen