Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Økonomisk støtte

Oplysnings- og kulturpuljen

Støtter lokale aktiviteter, der styrker frivilliges motivation, flygtninges viden og lokalsamfundets viden om flygtninge.

Formålet med puljen

Formålet med puljen

DRC Dansk Flygtningehjælp ønsker at understøtte relevant kultur- og vidensformidling i og omkring frivilliggrupperne og styrke det lokale fællesskab omkring frivilliggrupperne. På den baggrund har DRC Dansk Flygtningehjælp lanceret Oplysnings- og Kulturpuljen, som DRC Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper kan søge til aktiviteter, der har et eller flere af disse formål:

 1. at styrke lokalsamfundets viden om og kendskab til flygtninge
 2. at styrke flygtninges viden om forhold i Danmark
 3. at styrke lokale frivilliges motivation og forudsætninger i forhold til at drive den frivillige indsats, f.eks. kurser og oplysningsarrangementer

Få inspiration til aktiviteter, som I kan søge tilskud til.

Hvad dækker puljen?


Oplysnings- og kulturpuljen kan f.eks. støtte:  

 • Kursus- og oplysningsaktiviteter målrettet flygtninge. Det kan f.eks. være oplysning om lovgivning, skatteforhold, sundhedstilbud etc.
 • Kursus- og oplysningsaktiviteter, der motiverer og inspirerer frivillige i den daglige indsats. Det kan f.eks. være et kursus om lovgivning på udlændingeområdet, konflikthåndtering, racisme eller noget helt fjerde, som frivilliggruppen oplever behov for.
 • Udstillinger, oplæg, optræden, filmforevisninger, koncerter m.m., der sætter fokus på flygtninges liv, baggrund og/eller flugt. Det kan f.eks. involvere kunstnere/oplægsholdere med flygtningebaggrund, men det er ikke et krav.

Oplysnings- og kulturpuljen kan ikke støtte:

 • Driftsudgifter (husleje, telefon m.v.)
 • Løn
 • Økonomisk støtte til enkeltpersoner
 • Aktiviteter der ligger inden for myndighedsansvar/normalt udføres af lønnede medarbejdere
 • Løbende blad- eller tidsskriftudgivelser
 • Anskaffelser (teknisk udstyr, PC’er og lignende)
 • Almindelige løbende aktiviteter

Øvrige krav

Der er krav om mindst 12 deltagere i aktiviteterne.  
Hvis der ansøges om honorar til frivillige eller brugere i frivilliggruppen, skal der medsendes CV samt begrundelse for, hvad der kvalificerer den pågældende person til at varetage opgaven.  

Organisation

Det administrative arbejde i forbindelse med puljen (behandling af ansøgninger, udbetaling osv.) varetages af DRC Dansk Flygtningehjælp, Frivillig.

Refusion

Frivilliggrupperne lægger selv ud for udgifter. DRC Dansk Flygtningehjælp refunderer beløbet, når organisationen har modtaget regnskab for aktiviteten med vedlagte bilag. Det skal ske senest 60 dage efter den aftalte dato for afvikling. Bevillinger til aktiviteter, der ikke er afviklet den aftalte dato bortfalder og går tilbage til Oplysnings- og Kulturpuljen. Man kan dog anmode sekretariatet om udsættelse af aktiviteten (se adresse ovenfor).

Ansøgning

Hvem kan ansøge?

Frivilliggrupper, der har en samarbejdsaftale med DRC Dansk Flygtningehjælp, kan ansøge puljen. Ansøgningen skal være godkendt af den lokale kontaktperson/bestyrelse, inden den sendes til DRC Dansk Flygtningehjælp. Som udgangspunkt kan frivilliggrupper ansøge puljen to gange. 

Der skal udfyldes et ansøgningsskema.

Hvor meget kan man ansøge?

Der gives støttebeløb på op til 10.000 kr. enten som støtte til en konkret aktivitet eller som medfinansiering til større aktiviteter.

Hvordan søger man?

Ansøgninger indsendes på mail til [email protected]. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af aktiviteten, dato for afholdelse af aktiviteten, forventet antal deltagere, detaljeret budget med angivelse af eventuel anden støtte. Det skal fremgå af ansøgningen, om arrangementet er åbent for andre end frivillige i den frivilliggruppe, der har ansøgt om støtte.

Behandling af ansøgere

Ansøgningerne behandles løbende. DRC Dansk Flygtningehjælp kan afvise ansøgningen eller anvise alternative muligheder, hvis de aktiviteter, der er beskrevet i en ansøgning, er i konflikt med organisationens neutralitetsprincip, hvis det vurderes, at kvaliteten ikke er afstemt i forhold til målgruppen og/eller hvis DRC vurderer, at et tilsvarende arrangement kan afvikles for væsentligt lavere udgifter. Der kan forventes svar ca. 1 uge efter modtagelse af ansøgningen.

Kontakt