Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
For dig, der er frivillig

Børnebeskyttelse i det frivillige arbejde

Vi ønsker at sikre at alle børn, som er i kontakt med Dansk Flygtningehjælp og deltager i vores aktiviteter, føler sig sikre og i trygge hænder.

Hos DRC Integration ønsker vi, at alle børn som er i kontakt med DRC Integration kan føle sig sikre og trygge ved at deltage i vores frivillige projekter og aktiviteter. Det er DRC Integrations ansvar at forebygge overgreb på børn i vores regi. Derfor har vi udarbejdet en række forebyggende retningslinjer og værktøjer, der henvender sig til frivillige, koordinatorer, ansatte og samarbejdspartnere, som er involverede i DRC Integrations frivilligaktiviteter. Herunder også en officiel procedure for rapportering og håndtering af eventuelle bekymringer og/eller brud på retningslinjerne.

Et overgreb på et barn er en overskridelse af barnets personlige grænser. Overgreb kan være fysiske, psykiske og følelsesmæssige krænkelser. De kan spænde bredt fra seksuelle krænkelser, verbale til fysiske overgreb, omsorgssvigt, udnyttelse og respektløs adfærd.

/  Definition af "overgreb" fra FN's børnekonvention

Kommunikation

Følg disse retningslinjer, når du kommunikerer med børn i dit frivillige arbejde:

 • Vær klar, inkluderende og anerkendende i din kommunikation med børn.
 • Undgå sarkasme, sort humor og ironi, da det kan opfattes som mobning.
 • Vær opmærksom på ikke at have et tvetydigt sprog, som kan misforstås af barnet.
 • Vær opmærksom på, at din verbale og nonverbale kommunikation er samstemmende. Dvs., at dét du siger, skal stemme overens med dét, du gør. Det skaber forudsigelighed og tryghed.
 • Brug aldrig uhensigtsmæssigt sprog eller adfærd, som krænker, diskriminerer eller er kulturelt upassende og dermed overskrider børns rettigheder.
 • Bevar en respektfuld tone, og en åben dialog med (og om) barnets forældre.
 • Sørg for, at børnenes forældre har adgang til din kommunikation med barnet (på sociale og andre medier).
 • Udlevér kun dit private telefonnummer, adresse eller e -mail til børnene eller deres forældre, hvis det er nødvendigt, og hvis aktiviteten kræver det. Kontakt din regionale konsulent eller projektleder, hvis du er i tvivl.

Samvær

Følg disse retningslinjer, når du er sammen med børn i dit frivillige arbejde:

 • Husk, at vi alle har individuelle grænse og derfor kan fysisk kontakt opfattes som grænseoverskridende.
 • Vær derfor opmærksom på, hvordan du er fysisk til stede med barnet og på barnets reaktion.
 • Undlad at kysse barnet. Det kan dog være i orden at give barnet et knus eller lade det sidde på skødet, men afstem alder og situation (eks. trøst eller hygge). Det bør dog kun ske på barnets initiativ.
 • Vær åben om, hvordan du omgås barnet i aktiviteten, og tal med dine medfrivillige om det. Åbenhed og dialog kan reducere risikoen for ubevidste overgreb eller krænkelser.
 • Generelt frarådes det, at frivillige eller medarbejdere i DRC Integrations frivilligaktiviteter er alene med ét eller flere børn. Der er dog undtagelser f.eks. i det fagprofessionelle arbejde og i særlige aktiviteter, hvor dét at være alene med barnet er et element i den pædagogiske metode, der anvendes.
 • Undlad som frivillig at invitere børn alene hjem til dig selv, medmindre børnene er udsat for en akut risiko, der skal håndteres straks.
 • Stop. Hvis barnet siger stop, skal det altid høres og respekteres. Aktiviteten og samværet vil altid øjeblikkeligt kunne stoppes på barnets initiativ.
 • Børn og unge kan begå overgreb mod hinanden. Denne overvejelse skal indgå i tilrettelæggelsen af frivilligaktiviteterne. F.eks. i planlægning af samarbejdsgrupper eller uobserverede samarbejdsopgaver.
 • Inddrag gerne børnene (aldersvarende) i aktiviteter, planlægning og udvikling, hvor det er muligt. Således respekteres deres (børne)konventionssikrede demokratiske rettigheder og ret til medindflydelse.
 • Sæt din grænse tydeligt, men venligt. Det er ok at sige fra over for børn og unge, som overskrider dine personlige grænser.

 

Hvad gør du hvis ...

Hvis du som frivillig i DRC Integration oplever et brud på retningslinjerne for børnebeskyttelse, eller hvis du har mistanke, viden eller en bekymring om overgreb på et barn, bør du straks reagere på det.

Vi har etableret en særlig børnefaglig proces, der beskriver skridt for skridt, hvad der sker, når du indberetter et brud på retningslinjerne.
Se, hvad du skal gøre

Vil du vide mere om børnebeskyttelse i DRC Integration?

Du kan læse meget mere om børnebeskyttelse i det frivillige arbejde i brochuren retningslinjer for børnebeskyttelse for frivillige i DRC Integration.

Materiale om børnebeskyttelse

Børnebeskyttelse: Rapporteringsproces
Børnebeskyttelse: Rapporteringsproces

1 fil(er)

Retningslinjer for børnebeskyttelse
Retningslinjer for børnebeskyttelse

1 fil(er)