For dig, der er frivillig

Repræsentantskab og Frivilligforum

Repræsentantskabet er DRC Dansk Flygtningehjælps højeste myndighed, hvor der tages beslutninger om DRC's politikker, strategi og hovedindsatsområder. Der er seks frivillige med i repræsentantskabet. Frivillige i Repræsentantskabet bliver desuden medlem af DRC Frivilligforum.

Frivillige i Repræsentantskabet

Det er vigtigt for DRC Dansk Flygtningehjælp at få frivilliges perspektiv på rammer og tiltag, der har til formål at understøtte og udvikle det landsdækkende frivillignetværk. Derfor har seks frivillige plads i DRC's Repræsentantskab. Repræsentantskabet er organisationens højeste myndighed, hvor der tages beslutninger om DRC's politikker, strategi og hovedindsatsområder. Repræsentantskabet mødes én gang om året i maj.
Læs mere om Repræsentantskabet.

Perioden 1. marts 2023 – 28. februar 2025

Region Nordjylland
DRC FrivilligAalborg
Sinne Jensen

Region Sjælland
DRC's Frivilliggruppe i Roskilde
Erik Lyby
E-mail: [email protected]

Region Midtjylland
DRC's Fællesgruppe – Horsens Kommune
Bettina Bach
E-mail: [email protected]

Region Hovedstaden
Frivillig Hverdagstolk
Shadie Baker Ali

Region Hovedstaden
Netværkshuset i Gentofte
Jens Vinther Frederiksen

Region Aarhus og omegn
Frivilliggruppen i Aarhus
Line Holmberg Jørgensen

Region Syddanmark
DRC's Frivilliggruppen i Kerteminde
Regitze Videbæk
E-mail: [email protected]

Suppleanter til Repræsentantskabet

1. suppleant Nora Sina, Livet går videre
2. suppleant Kirsten Jørgensen, Netværksgruppen i København
3. suppleant Anders Frølund, Frivilliggruppen i Aarhus

Frivilligforum

Frivillige i Repræsentantskabet bliver desuden medlem af DRC Frivilligforum, hvor man mødes med ledelsen i DRC Frivillig og udvalgte medarbejdere 2-3 gange om året. På møderne diskuteres aktuelle emner og problemstillinger for flygtninge og frivillignetværkets indsats, samt input til eksempelvis Frivilligbladet, kurser, projekter og indsatser. Udgifter til transport og ophold for medlemmer i forbindelse med møder dækkes af DRC.

Valg hvert andet år

Der afholdes valg hvert andet år (i ulige år), og udover de seks repræsentanter vælges der også tre suppleanter. Alle registrerede frivillige kan opstille til valg. Der bliver adviseret om valg i løbet af januar og valget afsluttes inden udgangen af marts.

Praktisk info

DRC Frivilligforum mødes i DRC Dansk Flygtningehjælps hovedkvarter på Borgergade 10, København K.

Mødereferater fra Frivilligforum

Referat den 27. februar 2023
Referat den 5. december 2022
Referat den 26. oktober 2022
Referat den 14. september 2022
Referat den 30. maj 2022
Referat den 9. september 2021 / oplæg
Referat den 27. maj 2021

Kontakt

Repræsentantskab

Perioden 1. marts 2023 – 28. februar 2025

Region Nordjylland
DRC FrivilligAalborg
Sinne Jensen

Region Sjælland
DRC's Frivilliggruppe i Roskilde
Erik Lyby
E-mail: [email protected]

Region Midtjylland
DRC's Fællesgruppe – Horsens Kommune
Bettina Bach
E-mail: [email protected]

Region Hovedstaden
Frivillig Hverdagstolk
Shadie Baker Ali

Region Hovedstaden
Netværkshuset i Gentofte
Jens Vinther Andersen

Region Aarhus og omegn
Frivilliggruppen i Aarhus
Line Holmberg Jørgensen

Region Syddanmark
DRC's Frivilliggruppen i Kerteminde
Regitze Videbæk
E-mail: [email protected]

Suppleanter til Repræsentantskabet

1. suppleant Nora Sina, Livet går videre
2. suppleant Kirsten Jørgensen, Netværksgruppen i København
3. suppleant Anders Frølund, Frivilliggruppen i Aarhus