Aktiviteter

Oversigt over aktiviteter

I vores aktiviteter hjælper og støtter frivillige flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund med hverdagens udfordringer og hjælper med sprogtræning, jobsøgning og studier.

Bisidderkorps
Bisidderkorps
Cykelkurser
Cykelkurser
Fritidskorpset
Fritidskorpset
Fritidspuljen
Fritidspuljen
Frivilligrådgivningen
Frivilligrådgivningen
Hverdagsrådgivning
Hverdagsrådgivning
Hverdagstolke
Hverdagstolke
Hjælp til job og CV
Hjælp til job og CV
Klubber for børn (Leg og Læring)
Klubber for børn (Leg og Læring)
Lektiehjælp
Lektiehjælp
Online lektiehjælp
Online lektiehjælp
Livet Går Videre
Livet Går Videre
Mentorstøtte
Mentorstøtte
Mødregrupper
Mødregrupper
Netværksfamilier og -personer (Venner Viser Vej)
Netværksfamilier og -personer (Venner Viser Vej)
Seniorfællesskaber
Seniorfællesskaber
Online sproghjælp
Online sproghjælp
Sprogtræning og samtale
Sprogtræning og samtale