Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Oversigt over aktiviteter

Netværkspersoner for psykisk sårbare | Livet Går Videre

Livet Går Videre er et netværksprojekt i DRC Dansk Flygtningehjælp, hvor ressourcestærke frivillige netværkspersoner matches individuelt med sårbare personer med flugt- eller etnisk minoritetsbaggrund, der er i behandling for traumer i Region Hovedstaden og i Region Syddanmark.

Den individuelle, omsorgsfulde og tålmodige indsats bidrager til at genskabe tillid til andre mennesker og bidrager til, at hverdagslivet bliver mere udadvendt. Den frivillige netværksperson er et efterværn til den professionelle behandling. Formålet er at bryde isolation og bidrage til en lysere hverdag.

Relationerne tager udgangspunkt i:  

  • Netværk: Socialt samvær, samtaler om stort og småt, ture i lokalområdet og udflugter til seværdigheder 
  • Hverdagsrådgivning: Støtte til kommunikation med myndigheder og generelle råd til problemstillinger, der kan opstå i hverdagen 
  • Sprog: Træning af det danske sprog og hjælp til evt. danskuddannelse 

En konsulent fra DRC, interviewer og screener hver enkelt frivillig og klæder dem godt på til opgaven. De frivillige vil fra matchets start være i løbende kontakt med en konsulent fra DRC, som støtter med råd, vejledning og supervision.

Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. At kende ham [den frivillige] er ligesom at have et håndtag. Jeg tager i det håndtag, så falder jeg ikke. Han er her for mig i Danmark.

/  Bruger i Livet Går Videre

Hvordan får man en frivillig netværksperson fra Livet Går Videre?

Det er ikke muligt at blive tilknyttet ordningen i Livet Går Videre på eget initiativ.

For at få en frivillig netværksperson igennem projektet, skal man være i behandlingsforløb hos et af de behandlingssteder, vi samarbejder med, og som vil henvise videre til projektet. 

Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak og for at få råd og vejledning i forhold til at blive tilknyttet andre af DRC's tilbud. 

Bliv frivillig i Livet Går Videre

Det kræver ingen særlige forudsætninger at blive frivillig netværksperson. Det vigtigste er, at du har lyst til at indgå i en ligeværdig og støttende relation. Som frivillig netværksperson støtter du dit match i kontakten med omverdenen gennem fælles sociale aktiviteter, og du får på den måde mulighed for at gøre en forskel for et andet menneske og for at skabe en relation, der er gensidigt givende for jer begge. Du kan støtte dit match med tillid og respekt ved at lytte og være nærværende. Du kan åbne døre til lokalsamfundet, hjælpe med at bryde isolation og skabe et frirum, hvor I kan få gode oplevelser sammen.  

I finder sammen ud af hvor og hvornår I mødes, og rollen som frivillig netværksperson er derfor meget fleksibel. Vi forventer, at du har tid og lyst til at mødes regelmæssigt, og gerne hver eller hver anden uge i starten, så I kan lære hinanden godt at kende. Du skal kunne forpligte dig minimum et halvt år, og gerne længere.   

Du vil løbende være i kontakt med en konsulent fra DRC Dansk Flygtningehjælp, som vil støtte dig med råd, vejledning og supervision. Du får desuden mulighed for at udveksle erfaringer med andre netværkspersoner og for at komme på relevante gratis kurser i DRC Dansk Flygtningehjælp.  

Vil du vide mere?

Vi inviterer dig til en samtale, hvor du kan høre mere om opgaven og blive klædt godt på til rollen som frivillig netværksperson. 

Kontakt

Se også

Netværksfamilier | Venner Viser Vej

Læs mere
Siden handler om trivsel Livet Går Videre