Oversigt over aktiviteter

Mødregrupper

Alternative mødregrupper giver et trygt rum og netværk til at tale om alt fra kroppen efter fødsel til familieliv i Danmark og arbejdsliv efter barselsperioden. Mødregrupperne er en del af projektet Ny mor i Danmark.

I Aarhus og Fredericia kan man som nybagt mor med flygtninge- eller minoritetsetnisk baggrund få støtte til at give sit barn en god start på livet ved at være med i en alternativ mødregruppe.

I mødregrupperne kan man som nybagt mor få mulighed for at sparre med andre kvinder om alt fra babyrelaterede emner til egen livssituation: børneopdragelse, børns udvikling, kroppen efter fødsel, familieliv i Danmark, uddannelse, job, deltagelse i foreningsliv mm. Men vigtigst er muligheden for at skabe sig et netværk frem for at isolere sig under barslen, at kunne dele svære tanker og praktisere eller vedligeholde sine danskkundskaber i et trygt rum.

Forløbene i mødregrupperne organiseres og understøttes af frivillige fra Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med den lokale sundhedspleje. Mødrehjælpen bidrager med rådgivning og undervisning. Mødregrupperne inviterer jævnligt lokale ressourcepersoner ind til at orientere om de tilbud man som ny mor kan drage nytte af: tandplejen, jordemoderpraksisen, gratis retshjælp, job- og uddannelsesrådgivning.

Mødregrupperne er en del af projektet Ny mor i Danmark.

 

Hør Nahla og Taj med flere fortælle om mødregruppen i Tilst

Jeg var teenager, da krigen startede, og jeg mistede en lang periode af mit liv. Der var en masse ting, jeg ikke oplevede eller lærte, og pludselig blev jeg mor. Min familie er her ikke, så det er godt, at der er et sted som her - hvor man kan få støtte og råd i forhold til at være mor.

/  Deltager i en mødregruppe

Vil du være med i en mødregruppe?

Mødregrupperne er for babyer 0-1 år og deres mødre med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund.

Vi har for tiden kun mødregrupper i Fredericia og Tilst. Bor du i et af disse områder og er interesseret i at være med, er du velkommen til at kontakte:

Kirstine Fjordbak-Trier
Projektkoordinator, Ny mor i Danmark
+45 40636411
[email protected]

Bliv frivillig i en mødregruppe

Vi har pt. mødregrupper i Fredericia og Tilst. Der er evt. flere på vej.

Din opgave som frivillig i en mødregruppe vil være en koordinerende og motiverende rolle i forhold til mødregruppen.

Du må meget gerne være småbørnsmor (evt. selv på barsel), men det er ikke et must. Vigtigst er, at du som koordinator er åben og udadvendt, tør tage ordet og lægge det fra dig. Du må meget gerne have indsigt i og/eller erfaring med målgruppen (flygtninge/indvandrerkvinder og eller småbørn) . 

Mere praktisk vil du få en række opgaver, der kredser om at skabe de bedste betingelser for mødrene før, under og efter mødregruppemøderne.

  • Du har lyst til at være med til at skabe de bedste vilkår for, at kvinderne kan tale sammen.
  • Du vil være opsøgende ift. at kvinderne møder op til mødregruppen en gang i ugen (skrive, ringe og påminde)
  • Åbne og klargøre lokaler
  • Indkøb af snack og drikkevarer
  • Koordinere med oplægsholdere og projektleder
  • Hjælpe snakken i gang
  • Der vil være ugentlige registreringsopgaver
  • Deltagelse i evaluerings- og opfølgningsinterview
  • Bidrage med god energi

Du får til gengæld en meningsfuld opgave og mulighed for at få en vigtig relation til kvinderne. Du får indsigt I deres livssituation og mulighed for at støtte dem i, hvor de er i livet, og hvor de vil hen.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at være med eller har spørgsmål, så kontakt:

Kirstine Fjordbak-Trier
Projektkoordinator, Ny mor i Danmark
+45 40636411
[email protected]

Flere fortællinger fra mødregrupperne

Kontakt

Støttet af

Mødregrupperne er en del af projektet Ny mor i Danmark, som er finansieret af Ole Kirk’s Fond. Projektperioden er fra 2020 - 2022.

Ole Kirk's fond
Ole Kirk's fond

Andre aktiviteter for børn og familier

Klubber for børn (Leg og Læring)

Læs mere

Netværksfamilier og -personer (Venner Viser Vej)

Læs mere
Siden handler om trivsel netværk Bliv frivillig