Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Oversigt over aktiviteter

Sprogtræning og samtale

Vores frivillige over hele landet støtter flygtninge og personer med minoritetsetnisk baggrund i at blive bedre til dansk.

Om sprogtræning og samtale

Det er vigtigt at lære dansk. Jo mere dansk, man behersker, des bedre forudsætninger har man for at blive en del af det danske samfund: få netværk, venner, arbejde og være aktiv i samfunds- og foreningsliv.

Selvom man som nyankommen flygtning er tilmeldt obligatorisk danskundervisning, kan det være til stor gavn at træne sproget yderligere uden for klasselokalet. Det kræver meget øvelse og mange timers indsats at lære et nyt sprog, og det er ofte først i uformel samtale med andre, som taler sproget, at udtalen og ordene begynder at finde sammenhæng og tempo.

Sprogtræning 1-1 eller i mindre grupper

Sprogtræning i DRC Dansk Flygtningehjælp udbydes af lokale frivilliggrupper, så det kan være forskelligt, hvordan det foregår. Som regel kan man møde op uden aftale på i nogle faste åbningstider, hvor der vil være frivillige til stede, som står for sprogtræningen. Nogle steder tilbydes træning 1-1, mens der andre steder undervises i mindre grupper. 

Træningen kan foregå på mange forskellige måder alt efter behov og ønsker: man kan få hjælp til opgaver fra sprogcenter, man kan øve udtale, eller kan sætte sig og læse en avis sammen og tale om indholdet. Fælles for alle aktiviteter er, at det er frivillige, som står for det, så det hele foregår på en uformel og kammeratlig måde.

Sprogskolen er slet ikke nok. Der er mange elever i klassen og kun én lærer. Hernede har jeg Nanna for mig selv, og det lærer jeg meget af

/  Bruger i sprogcafé

Sådan melder du dig til sprogtræning

For at øve dit sprog med frivillige i DRC Dansk Flygtningehjælp, skal du henvende dig direkte til en af vores frivilliggrupper, som tilbyder sprogtræning.

Hvis der ikke er en gruppe i nærheden af dig, som tilbyder sprogtræning, er du meget velkommen til at kontakte en frivilliggruppe og spørge, om der kan sættes en aktivitet i gang med sprogtræning.

Find sprogtræning tæt på, hvor du bor

Brug vores søgefunktion til at finde sprogtræning i nærheden af, hvor du bor, eller kontakt os via mail eller telefon:

Søg frivilliggrupper med sprogtræning
Kontakt en medarbejder
Skriv til [email protected]

Online sprogtræning

Passer det dig bedre at træne sprog online? Vi tilbyder også online sprogtræning.

Se med

Se med, når Frivilliggruppen i Vejle holder sprogtræning i Sprogcenter Vejle, og når Frivillig Aalborg har sprogtræning i De Frivilliges Hus i Aalborg.

Bliv frivillig sproghjælper

Har du lyst til at lave frivilligt arbejde, hvor du er med til at hjælpe børn eller voksne med at øve dansk?

Du vil blive tilknyttet en frivilliggruppe, som du arrangerer en sprogcafé eller anden aktivitet sammen med. I samarbejde med din gruppe aftaler I, hvor ofte du skal være med, og hvad din rolle skal være. Du kan både være fast lektiehjælper i en sprogcafé eller i anden aktivitet, hvor du hjælper børn eller voksne med at øve sprog, eller du kan være koordinator af aktiviteten. Nogle underviser en gruppe af gangen, mens andre øver i en 1-1-relation.

Næsten alle frivilliggrupper arrangerer sproghjælp, så der er en god chance for at finde en aktivitet tæt på, hvor du bor. Hvis der ikke er en sprogcafé i dit område, kan du eventuelt være med til at starte en sammen med en frivilliggruppe.

Hvad skal man kunne for at være frivillig sproghjælper?

For det meste foregår sprogtræning helt uformelt igennem samtale eller hjælp til udtale eller forståelse af tekster. Du skal selvfølgelig kunne dansk på et rimeligt niveau, men først og fremmest skal du have lysten og motivationen til at møde og hjælpe et medmenneske.

Sådan gør du, hvis du vil være frivillig sproghjælper

Du kan læse mere om at være frivillig og finde et ansøgningsskema på:

Bliv frivillig i DRC Dansk Flygtningehjælp

Andre aktiviteter med sprog og lektier

Klubber for børn | Leg og Læring

Læs mere

Andre aktiviteter

Netværksfamilier | Venner Viser Vej

Læs mere