Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Oversigt over aktiviteter

Fritidskorpset

Fritids- og foreningslivet kan for mange familier være en god introduktion til lokale fællesskaber og en kilde til varige venskaber og barndomsminder. Derfor bakker Fritidskorpsets frivillige brobyggere op om, at familier med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund får en tryg introduktion til og opstart i det lokale foreningsliv.

Når man er ny i Danmark, eller ny i foreningslivet, kan det gøre en stor forskel med lidt støtte fra en frivillig til at danne et overblik over de mange foreninger, aktivitetstilbud og støtteordninger. I forbindelse med opstart i en ny forening er der nemlig meget at holde styr på, herunder praktikaliteter omkring tilmelding, udstyr og kontingent – ligesom der også skal være klarhed omkring nogle af de informationer, der kan være sværere at finde frem til, fx traditioner og kultur i den enkelte forening, forventninger til forældrene om frivillige bidrag og meget andet.

At have den rette viden om alt dette kan være med til at give en oplevelse af en tryg opstart i foreningen og det kan bidrage til forældrenes muligheder for at bakke op om barnets fritidsliv på den lange bane – også når forløbet afsluttes og den frivillige trækker sig.

Der er Fritidskorps i Aarhus, Herning, Roskilde, Rudersdal, Silkeborg, Skive, Vejle, Horsens og Viborg.

-

-

Rollen som frivillig brobygger

Fritidskorpsets frivillige brobyggere tilknyttes familier, hvor forældrene selv har ønsket støtte til at blive en del af lokale foreningsfællesskaber. Med de rette værktøjer under armen, og en direkte linje til sparring hos en konsulent i DRC Dansk Flygtningehjælp, bliver brobyggerne lokale ”fritidseksperter”, der med udgangspunkt i forældresamarbejde og empowerment understøtter hele familiens viden om og tilknytning til foreningslivet.  

Alle familier er forskellige, og dermed varierer graden af støtte også fra forløb til forløb, men blandt typiske opgaver, som brobyggere og forældre ser på sammen, er: 

Bliv frivillig i Fritidskorpset

Vi søger løbende nye frivillige, så hvis du har interesse i at blive frivillige i et af de lokale fritidskorps, så kontakt os endelig.

Ring eller skriv til Fritidskorpsets konsulent for en uforpligtende snak og mere information om, hvad det indebærer at være frivillig i Dansk Flygtningehjælp.

Du kan også læse mere om at være frivillig og finde et ansøgningsskema på:
Bliv frivillig

Kontakt Fritidskorpset

Andre aktiviteter med børn og unge

Klubber for børn | Leg og Læring

Læs mere

Netværksfamilier | Venner Viser Vej

Læs mere