Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Oversigt over aktiviteter

Seniorfællesskaber

Seniorfællesskaber er med til at forebygge ensomhed og styrke trivslen hos ældre med etnisk minoritetsbaggrund. I fællesskaberne mødes man på lige fod i meningsfyldte aktiviteter, hvor alle er med til at sætte retningen.

Samler seniorer i meningsfyldte fællesskaber

Seniorfællesskaberne er en del af et udviklingsprojekt i DRC, som har til formål at styrke vores frivillige indsatser med særligt fokus på ældre med etnisk minoritetsbaggrund.

Vi ønsker med det særlige fokus at styrke trivslen og forebygge ensomhed hos den ældre målgruppe, og styrke metoderne til hvordan vi involverer og engagerer ældre med etnisk minoritetsbaggrund i meningsfulde fællesskaber.

Udviklingsprojektet har både fokus på at understøtte rekruttering af frivillige og igangsætte nye seniorfællesskaber, men vi har også med seniorpuljen et fokus på at understøtte vores eksisterende frivilliggrupper med at udvikle og igangsætte nye fællesskaber, der inkluderer ældre med etnisk minoritetsbaggrund.

Du kan se nedenfor, hvor der i udviklingsprojektet er igangsat seniorfællesskaber, hvor du enten kan være deltager eller frivillig.

Er der et seniorfællesskab i nærheden af dig?

Er du ældre med etnisk minoritetsbaggrund og har lyst til at være en del af et frivilligt seniorfællesskab kan du undersøge om der er et relevant seniorfællesskab i nærheden af dig, og hvis ikke der allerede findes et, kan det være der er mulighed for at starte et fællesskab.

Du kan også overveje, om det kunne være noget for dig selv at være frivillig i et seniorfællesskab. Du er altid velkommen til at skrive eller ringe for at høre mere om de konkrete fællesskaber. 

Kontakt os for at høre mere

Find kontaktoplysninger på frivilliggrupper med seniorfællesskaber i dit lokalområde ved at bruge søgefunktionen eller kontakt projektlederen for seniorfællesskaberne.

Søg frivilliggrupper med seniorfællesskab

Kontakt Lotte Frejo Varder på [email protected] eller +45 42 14 24 89.

Seniorcaféen i Aarhus på TV

Se et indslag om seniorcaféen for ukrainske ældre i Aarhus fra DK4.

Indslag fra DK4 med seniorcaféen
Indslag fra DK4 med seniorcaféen

Bliv frivillig i et seniorfællesskab

Som frivillig i seniorfællesskaber målrettet ældre med etnisk minoritetsbaggrund kan du være med til at forebygge ensomhed og styrke trivslen.

Ældre med etnisk minoritetsbaggrund i Danmark oplever en højere grad af ensomhed end ældre med dansk baggrund. Ensomhed indvirker negativt på menneskers mentale og fysiske sundhed.

Hvis du er interesseret i at læse mere om målgruppens livssituation, udfordringer og de foreløbige opmærksomhedspunkter i arbejdet med frivillige seniorfællesskaber har vi i projektet udgivet en rapport: Rapport om livssituation, ønsker og behov hos ældre med etnisk minoritetsbaggrund.

Din opgave vil sammen med andre frivillige være at facilitere rammerne for et meningsfuldt fællesskab. Der er vægt på at møde deltagerne i fællesskabet i øjenhøjde, hvor du som frivillig inviterer deltagerne til at få medindflydelse på aktiviteterne i fællesskabet. I de etablerede fællesskaber er der fokus på forskellige aktiviteter såsom madlavning, kreative aktiviteter, fiskeri og spil.

Kontakt Lotte Frejo Varder på [email protected] eller +45 42 14 24 89.

Kontakt

Hvis du er interesseret i at blive frivillig eller bruger i ét af de eksisterende fællesskaber eller høre mere om seniorfællesskaberne kan du kontakte projektleder.

Se også

Netværksfamilier | Venner Viser Vej

Læs mere
Siden handler om netværk trivsel Bliv frivillig