Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Økonomisk støtte

Seniorpuljen

Støtte til lokale aktiviteter, der forebygger ensomhed og styrker trivslen hos ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Projektperioden for ’Styrkede fællesskaber for ældre med etnisk minoritetsbaggrund’ udløber i september 2023 og seniorpuljen er derfor lukket pr. 1. oktober 2023.

Formålet med puljen

Formålet med puljen

DRC Dansk Flygtningehjælp oplever, at der er behov for et styrket fokus på at inkludere ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund i frivillige fællesskaber. Antallet er stigende i Danmark, og forskningen viser, at de oplever en højere grad af ensomhed, hvilket bl.a. kan skyldes et lille netværk, begrænsede danskkundskaber og dårlig økonomi.

På den baggrund udbyder vi en seniorpulje, hvor DRC Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper kan søge om midler til at igangsætte eller videreudvikle eksisterende aktiviteter med fokus på at inkludere ældre med etnisk minoritetsbaggrund, der er 55 år eller derover.

Puljen indgår som en del af et udviklingsprojekt i DRC Dansk Flygtningehjælp støttet af Velux Fonden, hvor vi ønsker at styrke den generelle viden i samfundet om udfordringer og behov hos ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund og styrke metoderne til at inkludere dem i meningsfyldte frivillige fællesskaber.

Vi håber derfor, at I som frivilliggrupper rundt omkring i landet har lyst til at bidrage til at styrke metoderne til inklusion og trivsel sammen med ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

Seniorpuljen kan søges til en bred vifte af aktiviteter, hvor der er fokus på at styrke den mentale eller fysiske trivsel. Mulighederne er mange, så hvis I derude i frivilliggrupperne har en god idé, så send en ansøgning.

I kan søge til aktiviteter, der er målrettet ældre medborgere med etnisk minoritetsbaggrund, men det kan også være til generationsaktiviteter, der går på tværs af alder.

Mulige ideer kan være fællesspisning, kreative aktiviteter, naturaktiviteter, kulturelle aktiviteter og/eller fysiske aktiviteter. Puljen kan søges af frivilliggrupper, som har en samarbejdsaftale med DRC Dansk Flygtningehjælp, til opstart eller videreudvikling af aktiviteter, som har et eller flere af disse formål:

 • At skabe kontakt til ældre medborgere med etnisk minoritetsbaggrund
 • At etablere og drive nye fællesskaber, der inkluderer ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund
 • At videreudvikle eksisterende aktiviteter med henblik på at inkludere ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund
 • At igangsætte aktiviteter på tværs af generationer, hvor de ældres ressourcer bliver sat i spil

Vi glæder os til at modtage din/jeres ansøgning.

Hvad dækker puljen?

Aktivitetspuljen kan f.eks. støtte:  

 • Transport
 • Materialer og udstyr til fx fysiske og kreative aktiviteter
 • Forplejning til fællesskabsarrangementer, dog ikke café- og restaurantbesøg
 • Udflugter
 • Entréudgifter
 • Anskaffelse af nødvendigt udstyr for opstart eller videreudvikling af en aktivitet

Puljen støtter ikke:

 • Driftsudgifter (husleje, telefon mv.)
 • Løn
 • Økonomisk støtte til enkeltpersoner
 • Aktiviteter, der ligger inden for myndighedsansvar/normalt udføres af lønnede medarbejdere
 • Løbende blad- eller tidsskriftsudgivelser

Refusion

Frivilliggrupperne lægger i udgangspunktet selv ud for udgifter. DRC Dansk Flygtningehjælp refunderer beløbet, når organisationen har modtaget regnskab for aktiviteten med vedlagte bilag. Ved større udlæg kan det aftales med den puljeansvarlige om brug af fakturaer, der sendes direkte til DRC Dansk Flygtningehjælp. Det skal ske senest 60 dage efter det aftalte tidsrum, hvor aktiviteten er afholdt. Bevillinger til aktiviteter, der ikke er afviklet indenfor det aftalte tidsrum bortfalder og går tilbage til aktivitetspuljen. Man kan anmode den puljeansvarlige om udsættelse af aktiviteten.

Organisation

Det administrative arbejde i forbindelse med puljen (behandling af ansøgninger, udbetaling osv.) varetages af DRC Dansk Flygtningehjælp, Frivillig. Puljen er finansieret med midler fra VELUX FONDEN.

Ansøgning

Hvem kan ansøge?

Frivilliggrupper, der har en samarbejdsaftale med DRC Dansk Flygtningehjælp, kan ansøge puljen. Ansøgningen skal godkendes af den lokale kontaktperson/bestyrelse.

Hvor meget kan man ansøge?

Der gives støttebeløb på op til 10.000 kr. enten som støtte til en konkret aktivitet eller som medfinansiering til større aktiviteter. Beløbsrammen er afhængig af omfanget og varigheden af den konkrete aktivitet. Hvis beløbsrammen ikke gør det muligt at realisere aktiviteten, kan du kontakte den puljeansvarlige og få sparring på mulighederne.

Hvordan søger man?

Ansøgningen sendes på mail til [email protected].
Hvis du er i tvivl om noget eller ønsker sparring på opstart af en aktivitet, er du også meget velkommen til at ringe til puljeansvarlig Lotte Frejo Varder på tlf: 42 14 24 89. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af:

Behandling af ansøgere

Ansøgningerne behandles løbende. Der kan forventes svar indenfor 1 uge efter modtagelse af ansøgningen.

Ansøgningsskema

Seniorpuljen er lukket pr. 1. oktober 2023.