Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Oversigt over aktiviteter

Cykelkurser

Flere steder i landet tilbyder frivillige kurser, hvor flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund kan lære at cykle.

En nemmere og sundere hverdag

Det at kunne cykle kan gøre hverdagen nemmere og livet sundere. Det kan være lettere at komme rundt på cykel end med offentlig transport og er ofte billigere.

Mange af DRC Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper rundt omkring i landet tilbyder cykelkurser til personer med flygtningebaggrund eller anden etnisk minoritetsbaggrund, hvoraf mange ikke lært at cykle som børn.

Cykelkurserne er tilrettelagt af hver enkelt frivilliggruppe, og det er derfor forskelligt, hvordan kurset foregår, og hvor ofte det finder sted. Nogle kurser er målrettet kvinder og børn.

På cykelkurser stilles cykler, hjelme samt venlige råd og vejledning til rådighed.

Sådan kommer man med på et cykelkursus

For at komme med på et cykelkursus, skal man henvende sig direkte til en af vores frivilliggrupper, som tilbyder cykelkurser.

Hvis der ikke er en gruppe i nærheden af dig, som tilbyder et cykelkursus, er du meget velkommen til at kontakte en frivilliggruppe og spørge, om der kan sættes et cykelkursus op.

Her finder du cykelkurser

Frivilliggruppen i Fredericia - cykelkursus 
Birkerød Flygtningekontakt - cykelkursus
FrivilligAalborg - cykelskolen
Netværksgruppen i København - cykelkursus for kvinder
Netværkshuset i Gentofte

Søg i alle frivilliggrupper

Du er også altid velkommen til at skrive til [email protected], hvis du har brug for mere hjælp eller har spørgsmål.

Den første gang var det meget svært, syntes jeg, men det synes jeg slet ikke mere. Nu kan jeg selv cykle. Jeg kan godt blive lidt bange ude i trafikken, hvis der kommer en bil kørende hurtigt imod mig, men ellers er det ikke noget problem.

/  Kursist på cykelkursus

Bliv frivillig på et cykelkursus

Har du lyst til at hjælpe til med at lære børn og voksne at cykle, så de kan få en nemmere og sundere hverdag? 

Du vil blive tilknyttet en frivilliggruppe, som du arrangerer kurset sammen med. I samarbejde med din gruppe aftaler I hvor ofte du skal være med, og hvad din rolle skal være. Du kan både undervise flygtninge i at cykle, eller du kan være koordinator af aktiviteten.

Vær opmærksom på, at der pt. ikke er cykelkurser i hele landet. Hvis der ikke er et kursus i dit område, kan du eventuelt være med til at starte et sammen med en frivilliggruppe.

Sådan gør du, hvis du vil være frivillig

Du kan læse mere om at være frivillig og finde et ansøgningsskema på:

Bliv frivillig i DRC Dansk Flygtningehjælp

Se også

Netværksfamilier | Venner Viser Vej

Læs mere