Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Oversigt over aktiviteter

Hverdagstolke

Hverdagstolke er flersprogede frivillige, som hjælper andre frivillige i Dansk Flygtningehjælp i deres møde med personer med flygtninge- eller etniske minoritetsbaggrund.

Hvornår kan Hverdagstolke hjælpe?

Hverdagstolke kan hjælpe frivillige i Dansk Flygtningehjælp, der har brug for en tolk for at kunne kommunikere med dem, de støtter i forbindelse med deres indsats som frivillig.

Hverdagstolke kan f.eks. tolke ved:

Hverdagstolke kan ikke hjælpe, hvis tolkningen foregår udenfor Dansk Flygtningehjælp regi. Hverdagstolke kan f.eks. ikke hjælpe med at tolke i sundhedsvæsenet, kommunen eller i andre professionelle sammenhæng.

Videotolkning

Da hverdagstolkene hjælper i hele landet, kan vi ikke garantere, at der kan findes en tolk, der kan møde op fysisk. I stedet tilbyder vi videotolkning, og hvis det ikke kan lade sig gøre, bruger vi telefontolkning.

Hverdagstolke er en frivilligdrevet indsats

Da Hverdagstolkene er frivillige, kan vi ikke garantere, at der kan findes en hverdagstolk, men vi gør selvfølgelig vores bedste for at få det til at lykkes!

Hvis du vil højne sandsynligheden for at finde en tolk, er det en god idé at lægge tidspunktet udenfor kl. 8-16, da de fleste Hverdagstolke har fuldtidsarbejde og derfor har svært ved at hjælpe i det tidsrum.

Når du har indsendt anmodningen, hører du fra os hurtigst muligt, hvis vi kan hjælpe med en frivillig hverdagstolk. Hvis IKKE du hører fra os, betyder det, at det desværre ikke har været muligt at finde en hverdagstolk til opgaven.

Få kontakt til en hverdagstolk

Hvis du er frivillig i Dansk Flygtningehjælp og har brug for en tolk for at kunne kommunikere med den person, du støtter gennem Dansk Flygtningehjælp, kan du anmode om hjælp fra en frivillig tolk.

OBS! Hverdagstolke kan ikkehjælpe med tolkninger i sundhedsvæsenet, ved kommunen eller i andre professionelle sammenhæng.

Gode råd når du bruger tolk

Præsenter jer alle for hinanden
Start mødet med at præsentere jer for hinanden.

Præsenter hverdagstolkens rolle
🠢 Hverdagstolken oversætter alt, hvad der bliver sagt.
🠢 Hverdagstolken er neutral, uvildig og upartisk.
🠢 Hverdagstolken har tavshedspligt.

Tal enkelt
Formuler dig i korte, præcise sætninger og undgå metaforer.

Tal direkte til den person, du holder møde med – ikke til tolken
Undgå eksempelvis at sige til tolken ”vil du sige til X at jeg gerne vil spørge om”. Kig i stedet på personen, som du holder møde med og sig ”jeg vil gerne spørge dig om…”

Bliv frivillig hverdagstolk

Vil du bruge dine flersprogede evner til at sikre, at flygtninge og personer med etnisk minoritetsbaggrund får den bedste hjælp? Så kan du blive frivillig hverdagstolk i DRC Dansk Flygtningehjælp.

For at blive frivillig hverdagstolk kræver det, at du taler godt dansk samt minimum et andet sprog som f.eks. arabisk, dari, farsi, kurmanji, pashto, ukrainsk, russisk, somali, sorani, tigrinya.

Når du melder dig som frivillig, får du en grundig introduktion til rollen som hverdagstolk, mulighed for at deltage på DRC Dansk Flygtningehjælps tolkekursus og øvrige kurser, løbende sparring med koordinatoren samt dækket de udgifter til transport, du eventuelt har i forbindelse med din rolle som frivillig hverdagstolk. Du bestemmer selv hvilke, og hvor mange tolkeopgaver du påtager dig.

Skriv en mail til [email protected], hvor du fortæller lidt om dig selv, og hvorfor du har lyst til at være med som hverdagstolk. 

Kontakt

Se også

Siden handler om sprog hverdagstolk bliv frivillig