Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Oplysnings- og kulturpuljen

Inspiration til Oplysnings- og Kulturpuljen

Her kan du søge inspiration til, hvad du kan ansøge om fra Oplysnings- og Kulturpuljen.

Lektiehjælp og sprogtræning – børn, unge og voksne  

Et kursus om de sproglige vilkår og de læringsbetingelser, der gælder for personer, der har dansk som andetsprog. Kurset kan tilrettelægges, så der er vægt på enten lektiehjælp eller sprogtræning og på en særlig målgruppe, f.eks. børn, unge eller voksne.

Underviser: Kitte Søndergaard Kristensen, cand.pæd. i pædagogisk antropologi, frivillig i Samtale- og studiecafé for voksne i Gellerup og tidligere efteruddanne i dansk som andetsprog ved VIA University College.
Kontakt Kitte: [email protected] 

 

Bevar den gode trivsel som frivillig

Et kursus, hvor der bliver mulighed for at dykke ned i frivilliges oplevelser og reaktioner på den frivillige indsats med henblik på at fastholde god trivsel i frivilliggruppen og hos den enkelte frivillige.

Underviser: Sanne Kok, psykoterapeut og projektkonsulent i Venner Viser Vej.
Kontakt Sanne: [email protected]

 

Samtaletræning og udtalekorrektion med voksne udlændinge

Dette kursus tager afsæt i lydsiden af det danske sprog. Du lærer at spotte de forskellige typer af fejl, mange udlændinge begår, og at rette dem på en hensigtsmæssig måde.

Underviser. John Arne Lagersted Jørgensen, underviser og frivillig Taldansk Cafeen i Aarhus.
Kontakt John: [email protected]

 

Lokale kurser

Få mere inspiration til lokale kurser hos Center for Udsatte Flygtninge.