Økonomisk støtte

Madpuljen

Økonomisk støtte til madfællesskaber

Som frivilliggruppe i DRC Dansk Flygtningehjælp kan I søge støtte til at etablere eller videreføre et madfællesskab, hvor I kan samles om glæden ved at tilberede et måltid mad sammen.

Vi lægger vægt på, at der er mulighed for at alle kan deltage i både planlægning, indkøb, madlavning mv. og at det er med opskrifter som kan tilberedes med få økonomiske midler.

I kan søge støtte til gentagende madarrangementer eller til afholdelse af enkeltarrangementer i mindre omfang ved særlige lejligheder, eller hvis I har andre gode ideer, hvor mad er omdrejningspunktet. 

Der kan søges op til 4.000 kr. pr. frivilliggruppe.

Næste ansøningsrunde åbner 14. februar 2023 med frist for ansøgning 30. juni 2023.

I vil modtage svar på jeres ansøgning hurtigst muligt.

Praktisk info

Det fungerer således, at I selv lægger ud og samler alle kvitteringerne for indkøb og sender dem til til studentermedhjælper Rebecca Carolina dos Reis Andersen på [email protected], hvorefter I får refunderet jeres udlæg.

I kan også vælge at sende kvitteringer ind, når har brugt den første halvdel af beløbet, og derefter få jeres udlæg refunderet.

Det samme gør sig gældende for den anden halvdel af beløbet.

Der skal i forbindelse med anmodning om udbetaling sendes en kort beskrivelse af jeres madaktivitet som dokumentation. Hertil hvor mange deltagere I har haft fordelt på frivillige og gæster.

Kvitteringerne og dokumentation skal indsendes til Rebecca senest den 1. maj 2023.

Kontakt