Økonomisk støtte

Fritidspuljen

Muliggør børn og unge med flygtningebaggrunds deltagelse i foreningslivet gennem økonomisk støtte og brobygning mellem flygtningefamilier og foreninger. 

Hvad støtter fritidspuljen?

Fritidspuljen administrerer forskellige økonomiske støtteordninger:

Læs mere om støtteordninger igennem Fritidspuljen og find ansøgningsskemaer her:

Læs mere og ansøg Fritidspuljen