Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Økonomisk støtte

Oplevelsespuljen

Støtte til oplevelser for børn og familier med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund.

Vi har lukket puljen for flere ansøgninger

Der har været en overvældende interesse for Oplevelsespuljen, hvilket vi naturligvis er meget glade for. Mange børn, unge og deres familie vil hen over sommeren få mulighed for nogle gode oplevelser.

Desværre betyder det, at alle midlerne i puljen nu er blevet delt ud.  Vi kan derfor ikke behandle flere ansøgninger. Vi beklager meget.

Puljen er lukket, indtil der eventuelt viser sig at være midler, som ikke bliver brugt alligevel. Vi melder ud i FrivilligNyt, hvis vi får mulighed for at åbne puljen igen.

 

Formålet med puljen

Formålet med puljen

DRC Dansk Flygtningehjælp ønsker med Oplevelsespuljen at give børn, unge og familier mulighed for at få oplevelser, som de normalt ikke vil have mulighed for.

Oplevelsespuljen er et samarbejde med Erik Thunes Legat, som muliggør at frivilliggrupper og ansatte i DRC Dansk Flygtningehjælp kan søge om midler til fx udflugter, ferieaktiviteter, besøg i zoologisk have eller forlystelsesparker med børn og familier med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund.

Oplevelsespuljen er muliggjort med støtte fra

Erik Thunes Legat af 1954
Erik Thunes Legat af 1954

Hvad dækker puljen?

Oplevelsespuljen kan eksempelvis søges til:

 • Entré til forlystelsesparker, museer, zoologiske haver og lignende
 • Udflugter
 • Lettere forplejning – madkupon til værdi á 100 kr. - til både børn og voksne
 • Transport til og fra udflugtsmål
 • Honorar til optrædende kunstnere og lignende (maks. 5000 kr.)

Puljen støtter ikke:

 • Driftsudgifter (fx husleje, telefon, mv.)
 • Udstyr og redskaber (fx anskaffelse af PC, legetøj, sportsudstyr)
 • Overnatning
 • Løn
 • Annoncering
 • Værnemidler
 • Faste, løbende udgifter
 • Årskort til museer, forlystelsesparker, zoologiske haver m.m.
 • Sportsaktiviteter. Dette kan i stedet søges igennem Fritidspuljen.

I kan for eksempel få tilskud til

Udflugter:  Sightseeing, skovtur, teaterbesøg, biograftur, kanalrundfart, tur til stranden, legeplads, svømmehal mv.

Forlystelsesparker: Tivoli, BonBon-Land, Fårup Sommerland, Legoland, Egeskov mv.

Zoologiske haver: Knuthenborg Safaripark, Ree Park, Københavns Zoo, Den Blå Planet, Nordsøakvariet mv.

Museer: Moesgaard, Aros, Arken, Louisiana, FLUGT mv.

Oplevelser

Ansøgning

Hvem kan ansøge?

Oplevelsespuljen kan søges af:

Hvor meget kan man ansøge om?

Der gives støttebeløb på op til 15.000 kr. per ansøgning.

Hvordan søger man?

I sender en ansøgning via ansøgningsformularen nederst på siden. Når ansøgningen er godkendt, vil I modtage en bekræftelse per mail om, at I har modtaget støtte til jeres aktivitet. Hvis ansøgningen ikke bliver godkendt, vil I ligeledes modtage et afslag per mail.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Udbetaling

Når aktiviteten er afholdt sendes en oversigt over jeres udgifter til os og I vil få udgifterne refunderet:

 1. Hent blanketten: Udgiftsbilag til Oplevelsespuljen.
 2. Udfyld blanketten. Den skal indeholde navn på ansøger, bankoplysninger inklusiv registrerings- og kontonummer, en kort beskrivelse af aktiviteten og opgørelse over udgifter. 
 3. Send udgiftsbilag samt fakturaer og/eller dokumentation til [email protected].
 4. I får refunderet jeres udgifter, når vi har modtaget den udfyldte blanket.

Udgiftsbilaget og fakturaen og/eller dokumentationen skal indsendes senest 60 dage efter aktiviteten er afholdt. De 60 dage gælder fra den dato, der er blevet oplyst i ansøgningsformularen. Det er vigtigt at overholde tidsfristen, da I ellers mister muligheden for at få refunderet udgifterne. Hvis aktiviteten bliver udskudt eller slet ikke afholdes, bedes dette meddeles hurtigst muligt til [email protected]

Behandling af ansøgere

Det administrative arbejde i forbindelse med puljen (behandling af ansøgninger, udbetaling osv.) varetages af DRC Dansk Flygtningehjælp, Frivillig. Ansøgningerne behandles løbende, og der kan forventes svar senest 2 uger efter modtagelse af ansøgningen. 

Vær opmærksom på ændringer i puljens tilskudsmuligheder

Da Oplevelsespuljen er en ny pulje i DRC Dansk Flygtningehjælp, er ovenstående beløbsgrænse og retningslinjer ikke endeligt fastlagte. Disse vil blive løbende tilpasset og justeret alt efter behov og efterspørgsel.

Ansøgningsskema

Vi har lukket for flere ansøgninger.

Kontakt