Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Økonomisk støtte

Frivilligpuljen til integrationsfremmende aktiviteter

Puljen støtter arrangementer og aktiviteter i frivilliggrupper organiseret under Dansk Flygtningehjælp.

Formålet med puljen

Formålet med puljen

• At fremme frivilligt baserede aktiviteter, der støtter integrationen i samfundet
• At støtte aktiviteter, der kan inspirere andre i det frivillige integrationsarbejde
• At styrke samarbejde og partnerskab mellem frivillige, flygtninge/indvandrere, kommuner og andre aktører i forhold til integration lokalt og på landsplan.

Inspiration til aktiviteter, der har fået støtte med Frivilligpuljen

 • Etablering af syværksted for kvinder, hvor der undervises på dansk
 • Fisketure for mænd
 • Besøg på Arbejdermuseum, Nationalmuseum, Kongernes Jelling, Koldinghus
 • Samarbejde med det lokale bibliotek om at invitere til lokale dialogmøder om diverse flygtningeproblematikker
 • Julefest, Halloween

Støttekriterier

Der prioriteres aktiviteter, der
 • Samarbejder bredt lokalt
 • Bidrager til dialog og tolerance
 • Styrker netværk og medborgerskab
 • Understøtter familiearrangementer
 • Gerne rummer nytænkning og ekstern medfinansiering

Frivilligpuljen støtter ikke:

 • Driftsudgifter (husleje, telefon m.v.)
 • Løn (dog honorar indtil 5.000 kr.)
 • Økonomisk støtte til enkeltpersoner
 • Egentlig forplejning i forbindelse med arrangementer
 • Aktiviteter der ligger inden for myndighedsansvar/normalt udføres af lønnede medarbejdere
 • Løbende blad- eller tidsskriftudgivelser
 • Anskaffelser (teknisk udstyr, Pc’er og lignende.)
 • Almindelig løbende aktiviteter

Ansøgning

Hvem kan ansøge?

Støtten gives til Dansk Flygtningehjælps landsdækkende frivillignetværk og det er således alene frivilliggrupper og –rådgivninger samt projekter med samarbejdsaftale med DRC Integration, Frivillig, der kan søge om støtte fra Frivilligpuljen.

Hvor meget kan man søge?

Der gives støttebeløb på indtil 10.000 kr. enten som støtte til en konkret aktivitet eller som medfinansiering til større projekter, som har vanskeligt ved at skaffe de sidste midler til den pågældende aktivitet.

Der kan ikke forventes tilskud til samme aktivitet mere end 2 gange; fx en årligt tilbagevendende festival, et kulturarrangement eller konkret aktivitet.

Vi opfordrer til en mindre grad af egenbetaling i forbindelse med arrangementer og udflugter.

Hvordan søger man?

For at kunne komme i betragtning til midler fra Frivilligpuljen skal den pågældende frivilliggruppe, frivilligrådgivning eller projekt i DRC Dansk Flygtningehjælp være en aktiv part i den pågældende projektaktivitet.

Der skal udfyldes et ansøgningsskema, som du kan finde nederst på siden. Ansøgninger indsendes på mail til [email protected].

Ansøgningen skal som minimum indeholde beskrivelse af aktiviteternes integrationsfremmende formål, beskrivelse af aktivitet, tidspunkt, forventet antal deltagere, samarbejdspartnere, detaljeret budget med angivelse af eventuel anden støtte. Hvis der søges om støtte til medfinansiering af større projekter skal det angives, hvordan det samlede budget forventes finansieret. Desuden skal der være oplysninger om projektets økonomi.

Ansøgningen skal indeholde en dato for afvikling af aktiviteten. Det bevilgede beløb udbetales, når Dansk Flygtningehjælp har modtaget regnskab for aktiviteten vedlagt bilag senest 60 dage efter den aftalte afviklingsdato. Bevillinger til aktiviteter, der ikke afholdes til den aftalte dato, bortfalder og går tilbage til Frivilligpuljen. Der er dog mulighed for at anmode sekretariatet om udsættelse af aktiviteten (se adresse ovenfor).

Behandling af ansøgere

Ansøgningerne behandles løbende. Der kan forventes svar ca. 1 uge efter modtagelse af ansøgningen.

Organisation

Det administrative arbejde i forbindelse med puljen (behandling af ansøgninger, udbetaling osv.) varetages af DRC Dansk Flygtningehjælp, Frivillig.

Kontakt