Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Info

Hjælp os med at markere Verdens Flygtningedag d. 20. juni

Vær med til at fejre Verdens Flygtningedag 2024 sammen med os. Her finder du idéer og input til, hvordan du og din gruppe kan markere dagen. Vi håber, I vil være med!

I Dansk Flygtningehjælp Integration vil vi markere Verdens Flygtningedag d. 20. juni ved at høre fra mennesker med flugterfaring. Vi ønsker at give en stemme til de personer, som politikere, meningsdannere og det danske samfund generelt taler rigtig meget om, men som alt for sjældent bliver lyttet til.

Ved at inddrage og lytte til personer med flugterfaring vil vi sætte fokus på de ressourcer flygtninge har, hvilke udfordringer de møder i det danske samfund, og hvordan civilsamfundet bidrager til flygtninges liv og trivsel.

I år vil vi have særligt fokus på midlertidighed i opholdstilladelser, da vi ved, at det er noget, der i høj grad påvirker flygtninge i Danmark.

Dagen markerer vi ved at vise fotoudstillingen MIDLERTIDHED i perioden d. 20. juni og måneden ud i foyeren i ODEON i Odense. Samtidig udvikler vi en mindre online udgave af fotoudstillingen.

Der vil også blive lavet forskellige opslag på Facebook og LinkedIn i tiden omkring d. 20. juni.

Vi håber, at I har lyst til at markere dagen sammen med os! Som frivillig eller frivilliggruppe er der flere måder, hvor I kan være med til at markere dagen - vi håber, at I vil være med!

Vær med til åbningen af fotoudstillingen MIDLERTIDIGHED

Fotoudstillingen MIDLERTIDIGHED

20 jun 2024

Odense C

Gratis
Sommerfest

Sommerfest

Mange frivilliggrupper holder sommerfest i tiden omkring d. 20. juni. Hvis I gør det i år, kan I, i forbindelse med sommerfesten, sætte fokus på Verdens Flygtningedag ved at arrangere, at personer med flugterfaring fortæller deres historie under sommerfesten. Det kan både være oplevelser af flugt, oplevelsen af at skulle skabe sig et nyt liv i Danmark og den støtte, de har fået gennem civilsamfundet. Det kan enten være personer, som gør brug af frivilliggruppens tilbud, eller frivillige der selv har flugterfaring.

Det gælder både, hvis I holder sommerfest specifikt d. 20. juni, og hvis I holder sommerfest i ugerne omkring denne dato.

Vi opfordrer til, at I kontakter den lokale presse og fortæller om muligheden for at lave en artikel om Verdens Flygtningedag med et lokalt islæt. Der er lavet et pressepitch, som kan sendes til lokalaviserne, hvor der er plads til, at I selv kan tilføje en kort beskrivelse af jeres lokale indsats og sende lidt billeder med.

Hent skabelon til pressepitch

Deling af vores online fotoudstilling MIDLERTIDIGHED
Ida Guldbæk Arentsen

Deling af vores online fotoudstilling MIDLERTIDIGHED

I anledning af Verdens Flygtningdag opsættes fotoudstillingen MIDLERTIDIGEHD for første gang digitalt og vil være tilgængelig online i perioden fra d. 20. juni til og med d. 30. juni.

Fotoudstillingen er en del af forskningsprojektet Boundary Work, som er den mest omfattende undersøgelse af konsekvenserne af paradigmeskiftet i dansk udlændinge- og integrationslovgivning til dato.

Fotoudstillingen er en fortælling om afmagt og uvished, men også – og måske endnu mere – om indre styrke, modstandskraft og drømme. Den digitale opsætning af fotoudstillingen indeholder et udpluk af den originale udstilling på i alt 17 billeder.

Den fulde udstilling kommer løbende rundt i landet. Du kan se hvor og hvornår her:

Forskningsprojektet Boundary Work: MIDLERTIDIGHED

Hjælp os med at nå bredt ud ved at dele information om online fotoudstillingen med dem, du kender. 

Del budskabet på de sociale medier

Del budskabet på de sociale medier

I ugerne omkring d. 20. juni kommer Dansk Flygtningehjælp til at dele en masse gode historier og opslag på de sociale medier.

Som frivillig kan du hjælpe os med at sikre, at vi når endnu bredere ud. Det kan du gøre ved at dele de opslag, som du støder på. Du er også meget velkommen til at skrive lidt om din egen personlige erfaring med rollen som frivillig.

DRC Dansk Flygtningehjælp Frivillig på Facebook
DRC Dansk Flygtningehjælp Frivillig på Facebook
DRC Dansk Flygtningehjælp Frivillig på Instagram
DRC Dansk Flygtningehjælp Frivillig på Instagram

Vi står klar til at støtte jer

Hvis I som frivilliggruppe ønsker at være med til at markere dagen men er i tvivl om, hvor og hvordan det giver mening for jer, så er I meget velkomne til at række ud til jeres regionale konsulent. Den regionale konsulent kan sparre med jer og støtte jer i at komme videre med planlægningen.

Hvis I som frivilliggruppe på den ene eller anden måde markerer dagen, må I meget gerne tippe formidlingskonsulent Mette Høvring om det på [email protected], da vi gerne vil bringe historier i Bladet Frivillig om markeringen.

Meget mere markering af Verdens Flygtningedag

Udover et fokus på betydningen af midlertidighed i opholdstilladelser for flygtninge i Danmark vil I måske også støde på kampagnen ”Hvert Liv Tæller”, som sætter fokus på Dansk Flygtningehjælps Internationale arbejde.