Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Materialer til frivillige

Materialer til Fritidskorpset

I denne værktøjskasse har vi samlet alle de materialer, du skal bruge som frivillig brobygger i Fritidskorpset. Her finder du Frivilligguiden, Tjeklisten til opstart i foreningslivet og Foreningsordbogen.

Rollen som frivillig brobygger

Som frivillig brobygger Fritidskorpset bliver du klædt grundigt på til at støtte familier med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund trygt ind i lokale foreningsfællesskaber. Med de rette værktøjer under armen og en direkte linje til sparring hos din faste konsulent i DRC Dansk Flygtningehjælp bliver du en lokal ”fritidsekspert”, der med udgangspunkt i forældresamarbejde og empowerment øger hele familiens viden om og tilknytning til foreningslivet.

Din støtte kan være med til at give familien en oplevelse af en tryg opstart i foreningen, ligesom du kan bidrage til forældrenes muligheder for at bakke op om barnets fritidsliv på den lange bane – også når jeres forløb afsluttes, og du skal videre til en ny familie.

Dit forløb som frivillig brobygger

Materialer

Frivilligguiden

I Frivilligguiden får du lidt grundlæggende baggrundsviden om den danske foreningskultur, overordnet information om kontingentstøtteordninger samt god viden om, hvordan du passer på dig selv som frivillig. Dertil skitserer den, hvordan du kan opstarte et forløb med en familie, hvordan i sammen vælger den rette aktivitet, etablerer en kontakt til foreningen og sikrer en god opstart i aktiviteten. Frivilligguiden er også en inspiration til, hvordan du som frivillig løbende kan følge op på familiens deltagelse og trivsel i deres nye fritidsaktivitet.

Tjekliste til opstart i ny forening

Tjeklisten har forskellige funktioner. Den giver et nemt overblik over de vigtigste informationer, du som frivillig skal indhente sammen med familien, f.eks. hvor og hvornår man møder op til omklædning og hvordan foreningen sender vigtige informationer ud til medlemmer og forældre.
Tjeklisten er også et godt værktøj til at starte en dialog om forskellige foreningsrelaterede emner, herunder kultur og traditioner i lige netop denne forening, hvordan frivillighed og forældredeltagelse driver de fleste foreninger frem, mm.

Foreningsordbog

Foreningsordbogen har tre formål. Den hjælper for det første dig som frivillig med at formidle ord og begreber, der er svære at oversætte og forstå i samtaler med sprogudfordringer. For det andet kan du bruge den til at italesætte nogle af de begreber, der kan virke meget indforståede i det danske foreningsliv, f.eks. ”foreningskultur” eller ”foreningsliv”. For det tredje oplister ordbogen en række aktiviteter, man kan gå til i de fleste kommuner. Derfor kan du også bruge ordbogen, når I sammen vælger den rette aktivitet for barnet.

Hent materialerne

Flyer til forældre: Søg økonomisk støtte til dit barns fritidsaktivitet

27 mar 2023

Fritidspuljen: Fakturaskabelon til foreninger

01 nov 2022

Fritidskorpset: Guide til frivillige brobyggere

09 aug 2021

Fritidskorpset: Foreningsordbog dansk/engelsk/arabisk

28 maj 2021

Fritidskorpset: Tjekliste til opstart i ny forening

05 maj 2021

Kontakt din konsulent

Siden handler om fritidsindsatsen