Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Fritidspuljen

Ansøg om støtte til deltagelse i ferieaktiviteter

Fritidspuljen giver støtte til ferieaktiviteter i vinter-, påske-, sommer- eller efterårsferien for børn og unge med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund.

I løbet af skoleferierne afholdes mange forskellige aktiviteter. Det kan fx være volleyballcamps, svømmecamps, fodboldskoler eller stævner, der afholdes i enten vinter-, påske-, sommer- eller efterårsferien. Fritidspuljen i DRC Integration giver støtte til ferieaktiviteter for børn og unge med flygtninge- eller etnisk minoritetsbaggrund, hvis en eller begge forældre modtager overførselsindkomst, hvis forælder er enlig forsørger, eller hvis barnet er uledsaget mindreårig. 

Hvis ansøgningen godkendes, modtages et værdibevis på 1.000 kr., som afleveres i den valgte forening. Foreningen indsender en faktura til Fritidspuljen for betaling af barnets deltagelse i aktiviteten, som Fritidspuljen betaler inden for 15 arbejdsdage. 

Man kan søge om støtte til én foreningsaktivitet per ferie.

Hvem kan få støtte?

Fritidspuljen giver støtte til børn og unge med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund i alderen 0-17 år, hvis de opfylder ét af følgende betingelser:

OBS: Når du indsender en ansøgning til Fritidspuljen, bekræfter du, at barnet opfylder betingelserne for støtte. Samtidig forbeholder Fritidspuljen sig retten til at få fremvist dokumentation fra ansøger.

Det skal du vide, før du søger

Videresend værdibeviset til en forening 

Kontakt