Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Fritidspuljen

Personoplysninger

Retningslinjer for registrering af personoplysninger gennem Fritidspuljen.

Denne information er til dig, som er registreret med personoplysninger gennem ansøgninger til Fritidspuljen i DRC Dansk Flygtningehjælp. Bemærk følgende:

Som ansøger / forælder / værge / kontaktperson giver du samtykke til:

Siden handler om fritidsindsatsen administration