Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Materialebibliotek

Kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Notat til frivillige om kommunes kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie. Oversigten beskriver primært kommunale opgaver omkring modtagelse af nye flygtninge og opgaverne i introduktionsperioden.

Hent notat mar 2023
288 KB

Beskrivelse

En del frivillige oplever at være i tvivl om kommunens forpligtelser i forhold til flygtninge og deres familie. Hvilke opgaver skal kommunen udføre, og hvilke opgaver kan kommunen udføre? Tvivlen om kommunens forpligtelser kan også hænge sammen med usikkerhed om, hvornår en frivillig udfører opgaver, som burde varetages af kommunen. Andre gange kan tvivlen mere handle om, hvilke rettigheder en flygtning kan påberåbe sig over for en kommune.

Denne oversigt kan forhåbentlig hjælpe til lidt afklaring. Vi har Frivilligrådgivningen i DRC Dansk Flygtningehjælp, hvor både flygtninge og frivillige kan søge råd og vejledning.

Siden handler om lovgivning og viden