Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Materialebibliotek

Samtykkeerklæring til midlertidig modtagelse og opbevaring af personoplysninger

Med denne samtykkeerklæring kan du indhente samtykke til, at du må modtage og opbevare personlige oplysninger om den, du hjælper.

Hent okt 2022
81 KB

Hvad bruges samtykkeerklæringen til?

Det kan være lovstridigt at opbevare persondata. I helt særlige tilfælde kan du have brug for at modtage og midlertidigt opbevare personlige oplysninger om den person, du hjælper.  I den situation er det derfor vigtigt, at både du og personen, du hjælper, har underskrevet en samtykkeerklæring, der giver dig ret til at modtage og opbevare oplysningerne.