Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Materialebibliotek

Kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Notat til frivillige om kommunes kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie. Oversigten beskriver primært kommunale opgaver omkring modtagelse af nye flygtninge og opgaverne i introduktionsperioden.

Hent notat apr 2024
340 KB

Beskrivelse

En del frivillige oplever at være i tvivl om kommunens forpligtelser i forhold til flygtninge og deres familie.

Hvilke opgaver skal kommunen udføre, og hvilke opgaver kan kommunen udføre?

Tvivlen om kommunens forpligtelser kan også hænge sammen med usikkerhed om, hvornår du som frivillig udfører opgaver, som burde varetages af kommunen. Andre gange kan tvivlen mere handle om, hvilke rettigheder en flygtning kan påberåbe sig over for en kommune.

Denne oversigt kan forhåbentlig hjælpe til lidt afklaring.

 

 

 

Siden handler om lovgivning og viden