Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Materialer til frivillige

Materialer til Livet Går Videre

Som frivillig netværksperson i Livet Går Videre er du med til at støtte en person med flugt- eller etnisk minoritetsbaggrund, som er eller har været i behandling for traumer eller andre følgevirkninger relateret til flugt og liv i eksil. En traumereaktion er en helt normal reaktion på unormale oplevelser. På denne side vil du finde mere information om, hvad det indebære at være frivillig netværksperson, praktiske dokumenter og hvor du kan søge mere viden.  

Om at være frivillig netværksperson i Livet Går Videre

Som frivillig kan du støtte dit match med tillid og respekt ved at lytte og være nærværende. Du kan åbne døre til lokalsamfundet, hjælpe med at bryde isolation og skabe et frirum, hvor I kan få gode oplevelser sammen.  

De vigtigste ting du kan støtte med er: netværk, venskab, hverdagsrådgivning og dansktræning.

Vi forventer, at du har tid og lyst til at mødes regelmæssigt, og gerne hver eller hver anden uge i starten, så I kan lære hinanden godt at kende. Derudover forventer vi, at du kan forpligte dig minimum et halvt år fra jeres relation starter, og gerne længere.  

Det er dig, der skal sørge for, at I har en aftale i kalenderen. Det er en god ide at sende en påmindelse dagen inden I har en aftale med tid og sted. 

Du vil løbende være i kontakt med en konsulent fra DRC Dansk Flygtningehjælp, som støtter dig hele vejen med råd, vejledning og supervision. 

Kort video om at være frivillig i Livet Går Videre

Se vores korte video med projektleder Anne Cathrine Lausten, som fortæller om, hvad det vil sige at være frivillig i Livet Går Videre.

Godt at vide

Når vi har fundet det rette match, inviteres du og dit match til et matchmøde.

Konsulenten fra DRC fortæller om rammen for jeres relation. Du og dit match vil kort præsentere jer for hinanden. Herefter taler I om, hvad I gerne vil mødes om og laver en fælles forventningsafstemning.

Hvis I har lyst til at mødes igen, udveksler I kontaktoplysninger, aftaler første møde og aftaler, hvordan I vil kommunikere sammen fremover.

 • Du vil løbende have opfølgninger med medarbejderen fra DRC Dansk Flygtningehjælp. Kontakt meget gerne medarbejderen med spørgsmål, tvivl, behov for henvisning, støtte eller supervision.
 • Som frivillig i DRC er du forsikret imens du laver frivilligt arbejde.
  Læs mere om vores forsikring.
 • Du har adgang til vores nyhedsbrev og frivilligblad. Frivilligbladet bliver sendt ud med posten to gange årligt, og du kan læse tidligere udgaver digitalt.
  Læs Frivilligbladet online
 • Du har mulighed for at tilmelde dig et spændende udvalg af kurser både online og med fysisk tilstedeværelse, om fx traumer eller samtaletræning.
  Se aktuelle kurser
 • To gange årligt vil du blive inviteret til et erfaringsmøde med et fagligt oplæg, hvor der er mulighed for at dele og høste erfaringer sammen med andre frivillige netværkspersoner i Livet Går Videre.
 • Som frivillig i Livet Går Videre har du tavshedspligt, og du må ikke videregive oplysninger om dit match uden samtykke. Det gælder også efter du stopper som frivillig.
 • Hvis du bliver matchet med en forælder, som har et barn under 15 år, vil vi indhente en børneattest. Du kan læse mere om, hvorfor og hvordan vi indhenter børneattester her:
  Indhentning af børneattest
 • Vi gemmer dine persondata GDPR-forsvarligt, så længe du er frivillig.
  Læs mere om vores privatlivspolitik

Du og dit match har 500 kr. til rådighed årligt til at tage på fx café eller en udflugt sammen.

Du skal blot sende dine kvitteringer til konsulenten i DRC Dansk Flygtningehjælp sammen med dine kontooplysninger, så refunderer vi beløbet til din konto snarest muligt.

Vil du vide mere om, hvordan du yder hverdagsrådgivning?

Hverdagsrådgivning er praktiske og personlige forhold, kommunikation med myndigheder, institutioner, banker og andre.

Håndbog om hverdagsrådgivning

I DRC Dansk Flygtningehjælp har vi udarbejdet en håndbog om, hvordan man som frivillig yder hverdagsrådgivning, og hvad man skal være særlig opmærksom på.

Henvisningsguider fra regionerne

I vores Henvisningsguider for Region Hovedstaden og Region Syddanmark kan du finde henvisninger til bl.a. økonomisk rådgivning, juridisk rådgivning, sociale aktiviteter mm. Tøv aldrig med at kontakte din konsulent fra DRC Dansk Flygtningehjælp, hvis du er i tvivl om, hvem du kan henvise videre til.

Kort video om at yde hverdagsrådgivning i Livet Går Videre

Se vores korte video med projektleder Anne Cathrine Lausten, som fortæller mere om, hvad hverdagsrådgivning er.

Hverdagsrådgivning
Hverdagsrådgivning

1 fil(er)

Henvisningsguide Odense
Henvisningsguide Odense

1 fil(er)

Henvisningsguide København
Henvisningsguide København

1 fil(er)

Vil du vide mere om, hvordan du som frivillig netværksperson kan støtte en sårbar person med traumer?

En traumereaktion er en helt normal reaktion på unormale omstændigheder. Vi har udarbejdet et hæfte om det frivillige møde med mennesker som er berørt af traumer, hvor du finder mere viden om traumer samt gode råd til stabile, trygge og ligeværdige relationer.

Kort video om at yde hverdagsrådgivning i Livet Går Videre

Se vores korte video om traumer og PTSD med Mads Ted Drud-Jensen, sociolog og seniorrådgiver i Center For Udsatte Flygtninge, DRC Dansk Flygtningehjælp.

Hæfte om flygtninge med traumer og PTSD

Inspirationshæfte om traumer
Inspirationshæfte om traumer

1 fil(er)

Vil du vide mere om, hvordan du som frivillig netværksperson passer godt på dig selv?

Som frivillig i DRC Dansk Flygtningehjælp har du adgang til supervision, hvis du har haft oplevelser, som påvirker dit frivillige virke på en negativ måde. Kontakt din konsulent, hvis du vil høre mere om muligheden for supervision.

Kontakt os