Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Oversigt over aktiviteter

Skolevenskaber

Frivillige tilknyttes en familie med flugt- eller etnisk minoritetsbaggrund og hjælper dem med at navigere i det danske skolesystem.

I skolevenskaber matches en familie med flugt- eller minoritetsbaggrund med en frivillig person eller familie, som har lyst til at hjælpe familien med at navigere i det danske skolesystem.

Den frivillige skoleven/skolevenskabsfamilie mødes jævnligt med familien og hjælper den med at få større forståelse for det danske skolesystem og for forældrerollen i folkeskolen.  

Dansk skolekultur og undervisningsform kan være meget anderledes, end hvad forældre og børn med flugt- eller minoritetsbaggrund kender fra deres hjemland. Det kan gøre det svært for børnene at falde til i skolen, ligesom det kan gøre det vanskeligt for forældrene at vide, hvordan de bedst støtter deres børns skolegang. Her kan en frivillig skoleven/skolevenskabsfamilie være en stor hjælp for den enkelte familie.

Klubberne for børn og unge er tilknyttet projektet Tryg Skolegang. Læs mere om projektet

Hvem kan få en frivillig skoleven?

Hvem kan få en frivillig skoleven?

Aktiviteten skolevenskaber er en del af projekt Tryg Skolegang for flygtningebørn. I projektet samarbejder DRC Dansk Flygtningehjælp med 15 forskellige skoler over hele landet.

Skolevenskaber tilbydes til familier, hvis børn deltager i Projekt Tryg Skolegangs læringscaféer.

Læs mere om læringscaféerne

Bliv frivillig skoleven eller skolevenskabsfamilie

Som frivillig i et skolevenskab stiller du din viden om og erfaring med den danske folkeskole til rådighed og hjælper dermed forældrene i en familie med flugt- eller minoritetsbaggrund til bedre at kunne støtte deres børns skolegang.

Det kræver ikke en særlig fagviden på skoleområdet at være frivillig. Det er nok, at du kender folkeskolen fx fra dine egne børns skolegang. Det kan også være, du har en særlig interesse for området som fx seminariestuderende eller lærer.

Det vigtigste er, at du har lyst til at hjælpe en familie ved at dele den viden og erfaring, du har, og at du derudover har lyst at indgå i en social relation med familien.

Hvis du selv har børn, er de meget velkomne til at indgå i skolevenskabet. Det kan være berigende for børn i begge familier at børnene indgår i venskabet.

Har du lyst til at blive frivillig, så kontakt en projektmedarbejder i projekt Tryg Skolegang for flygtningebørn og hør, om Dansk Flygtningehjælp matcher skolevenskaber i dit lokalområde (kontaktoplysninger nedenfor).

Læs mere om at være frivillig skoleven 

Kontakt

Projekt Tryg Skolegang for flygtningebørn

Skolevenskaber indgår i projekt Tryg Skolegang for flygtningebørn. Projektet består af i alt tre tilbud til familier med flugt- eller minoritetsbaggrund.

Udover skolevenskaber drejer det sig om læringscaféer, hvor der er fokus på lektier, læring og trivsel samt forældreaftner, hvor forældrene får øget viden og værktøjer til at støtte deres børns skolegang i en dansk kontekst. Tilsammen sigter de tre aktiviteter mod at hjælpe børnene med at falde godt til i dansk skole og hverdagsliv.  

Projekt Tryg Skolegang for flygtningebørn er finansieret af Egmont Fonden og løber til udgangen af 2025.

Læs mere om læringscaféer for børn og unge

Tryg Skolegang er støttet af

Egmont Fonden
Egmont Fonden

Andre aktiviteter for børn og unge