Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Oversigt på flere sprog

پیشنهادات برای شما، که پناهنده هستید یا مهاجرت کردید | Farsi

درشورای پناهندگان دانمارک( دی آر سی)شما که پناهنده هستند ویا مهاجرت کردید میتوانید از طریق شبکه داوطلبانه آنها حمایت دریافت کنید

Det kan du få hjælp til

میتوانید کمک دریافت کنید:

تمام پیشنهادات و کمکهای ما توسط داوطلبان صورت میگیرد ، و همین خاطر در میزان کمک و پشتیبانی در مناطق مختلف تفاوت وجو ددارد

یک داوطلب کیست؟

داوطلبان افرادی هستند که می خواهند از شما و خانواده شما و زندگیان در دانمارک حمایت کنند.  و کمک کنند . یک فرد داوطلب برای شهرداری یا سایر مقامات کار نمی کند و به همین خاطر حقوقی دریافت نمی کند و به صورت رایگان خدمت رسانی  میکند

 یک داوطلب می تواند به شما که به تازگی به دانمارک آمده اید یا شما که چندین سال است در دانمارک بوده اید کمک کند. فرد داوطلب وظیفه دارد که رازدار باشد و بنابراین شما می توانید در مورد مسائل خصوصی خود نیز با آنها صحبت کنید.

Støtte i nærheden af dig

چه حمایتی شامل شما میشود؟

ما افراد داوطلب زیادی در سرتاسر دانمارک داریم که می توانند در موارد مختلف به شما کمک کنند.  با کارمندان ما تماس بگیرید و یا برای آنها بنویسید تا بدانید که چگونه به شما کمک کنیم و پشتیبانی برسانیم.

 این می تواند شامل تمرین زبان دانمارکی یا کمک گرفتن برای انجام تکالیف برای شما و یا فرزندانتان باشد.  همچنین می‌توانید کمک برای یافتن شغل و یا مشاوره در مورد شغل باشد گفتن نکات مهم برای پیدا کردن شغل، نوشتن رزومه، درخواست دادن برای رشته دانشگاهی یا تحصیلات، فهمیدن و درکe-Box، نصب دریافت MitID و موارد دیگر، پشتیبانی و مشاوره‌های خوبی دریافت کنید.

 در بسیاری از مکان ها نیز فعالیت های سرگرم کننده ای برای شما و خانواده تان وجود دارد، مانند گشت و گذار، غذاخوری به صورت دست جمعی یا بازی.  همچنین همیشه می توانید برای گپ زدن با داوطلبان به آنجا بروید.

 با با یکی از کارکنان ما در منطقه خود تماس بگیرید، و فعالیتی نزدیک به محل زندگی خود پیدا کنید.

با ی ک کارمن د د ر منطق ه زندگی خو د تماس بگ یری د یا ایم یل بنو یسید .

Bisidder

آیا قرا ر است ب ا مسئولا ن صحبت ک نید ؟

می توانید یک فرد داوطلب (به عنوان همراه)  را برای گفتگو با مقامات در کنار خود داشته باشید این می تواند، برای مثال، با شهرداری، دادگاه خانواده، کارهای مریوط به اقامت ( اداره مهاجرت)  یاشامل  خدمات بهداشتی و درمانی شود.

 یک همراه ، قبل از مصاحبه با شما ملاقات می کند و همچنین، در مصاحبه همراه شما خواهد بود. همراه  در تمام وقت  جلسه در کنار شما حضور دارد و به چیزهایی که در طول جلسه گفته میشود کاملا گوش میدهد و  به شما کمک می کند تا به  شرایط و موقعت خود آگاه باشید و یک نمای کلی از پرونده تان داشته باشید  و برای پرسیدن و طرح سوال نیز به شما کمک میکند. 

و پس از مصاحبه، شخص داوطلب به شما کمک می کند، تا بفهمید  که چه کاری باید انجام دهید

با ضربه زدن بر روی لینک میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد شخص همراه دریافت کنید. 

بدین صورت یک دستیا ر داوطلب بگ یری م

شما میتوانید با این شماره تماس حاصل کنید    و یا اینکه به این ایمیل پیام دهید

Frivilligrådgivningen

به مشاوره نیاز دارید؟

در «مشاوره داوطلبانه» می‌توانید مثلا در مورد موارد زیر مشاوره دریافت کنید.  اجازه اقامت، برنامه ادغام در جامعه، امور مالی، مشکلات مسکن و روابط خانوادگی.

 همچنین می توانید برای درک نامه ها و تصمیمات مقامات دولتی، راهنمایی در مورد امکان شکایت و دریافت توضیحی در مورد نحوه رسیدگی مقامات به پرونده خود کمک بگیرید.

 شما همیشه می توانید با ما در مورد سوالات خود تماس بگیرید.  اگر ما نتوانیم پاسخوی آن باشیم ، به شما کمک می کنیم تا بفهمید چه کسی می تواند در این مورد به شما کمک کند.

با ضربه زدن بر روی لینک میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد مشاور حقوقی دریافت کنید:

در اینجا می توانید مشاوره دریافت کنید

Fritidspuljen

آیا برای فعالیت های اوقات فراغت فرزندانتان به حمایت مالی نیاز دارید؟

در Fritidspuljen، شما به عنوان والدین می توانید برای حمایت مالی 1000 کرون در سال دریافت کنید تا فرزندان 0-17 ساله شما بتوانند به انجمن و فعالیت های اوقات فراغت بروند.  برای مثال می تواند فوتبال، پیشاهنگی، هنرهای تجسمی، شنا یا موسیقی باشد.

الزامی است که شما یا والد دیگر دانش آموز بدون کار باشید و بنابراین در حال تحصیل باشد و SU دریافت کند، مزایای بیکاری، کمک هزینه بازگشت یا مستمری بگیر، بازنشستگی پیش از موعد را دریافت کنید.  اگر کودک یک پناهنده

 

نحوه درخواست حمای ت از فعالیت های اوقات فراغ ت

بدون همراه باشد، Fritidspuljen نیز پشتیبانی می کند.

اگر در مورد نحوه درخواست سؤالی دارید ، با Fritidspuljen در تماس ب گیر ید

Lektiehjælp online

آیا برای انجام تکالیف به صورت آنلاین نیاز به کمک دارید؟

در صفحه فیس بوک ما می توانیدبرای تمالیف خود  به صورت آنلاین کمک بگیرید.  شما می توانید در سطوح ابتدایی برای فرزندان خود در انجام تکالیف کمک بگیرید.  همچنین اگر به دبیرستان، مدرسه زبان یا آموزش عالی می روید، می توانید در مورد تکالیف کمک بگیرید.

با ضربه زدن بر روی لینک، میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد دریافت کمک به زبان دانمارکی به صورت آنلاین دریافت کنید. 

نحوه دریاف ت کمک آنلای ن برای انجام تکالی ف :

از طریق این لینک به گروه فیسبوک ما بپیوندید. 

هنگامی که عضو گروه فیس بوک هستید، یک پست فیس بوکی ایجاد کنید که در آن مواردی را که نیاز به کمک دارید بنویسید.

 اگر در مورد کمک رسانی آنلاین، تکالیف سؤالی دارید، می توانید با مدیر پروژه Michelle Toft

Dansk online

آیا نیاز به تمرین آنلاین دانمارکی دارید؟

در صفحه فیس بوک ما، می توانید یک مربی(معلم) داوطلب زبان دانمارکی دریافت کنید که به شما کمک می کند در زبان دانمارکی بهتر صحبت کنید

با ضربه زدن بر روی لینک، میتوانید اطلاعات بیشتری در مورد دریافت کمک برای بهتر شدن زبان دانمارکی شما به صورت شفاهی و به کمک یک معلم داوطلب دریافت کنید. 

نحوه تمرین آنلاین دانمارکی:

از طریق این لینک به گروه فیسبوک ما بپیوندید. 

وقتی عضو هستید، ما داوطلبی پیدا می کنیم که زبان دانمارکی را با شما تمرین کند

اگر در مورد کمک زبان آنلا ین سؤالی دار ید، م ی توا ن ید با مد یر پروژه Michelle Toft

 

Kontakt

آیا چیز دیگری هست که در آن به کمک نیاز داشته باشید؟

برای ما یک پیام بنویسد و ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.

 

Siden handler om گفتگو | Farsi