Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Materialer administration

Skabeloner til indhentning af samtykke

Her finder du de skabeloner, som du skal bruge, når du skal indhente samtykke til behandling af persondata.

I forbindelse med at du indhenter samtykke ved hjælp af skabelonerne på siden her, er det en god ide også at læse vores retningslinjer for behandling af persondata. I retningslinjerne kan du blandt andet læse om, hvordan man opbevarer samtykke og persondata.

Samtykkeerklæring til modtagelse og opbevaring af personlige oplysninger (skabelon)

Det kan være lovstridigt at opbevare persondata. I helt særlige tilfælde kan du have brug for at modtage og midlertidigt opbevare personlige oplysninger om den person, du hjælper.  I den situation er det derfor vigtigt, at både du og personen du hjælper har underskrevet en samtykkeerklæring, der giver dig ret til at modtage og opbevare oplysningerne.
Hent samtykkeerklæring til personlige oplysninger

Engangsfuldmagt

Som frivillig er det din rolle at støtte brugerne, men du kan aldrig handle på vegne af vedkommende. Sidder I sammen til et møde eller ved siden af hinanden i et telefonopkald, kan brugeren mundtligt give tilladelse (fuldmagt) til, at du spørger eller svarer på vegne af vedkommende.

I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at kontakte en myndighed for at aftale et møde eller indhente yderligere oplysninger i dagtimerne, hvor det ikke er muligt at sidde sammen. I dette tilfælde skal du bruge en engangsfuldmagt. Fuldmagten gælder kun én gang og begge parter skal skrive under på blanketten, som du skal fremvise (eller sende et foto af) til den myndighed, du kontakter. Vær opmærksom på, at nogle myndigheder har sin egen fuldmagtsprocedure både for mundtlig og skriftlig fuldmagt.
Hent engangsfuldmagt

Forældretilladelse (skabelon)

Hvis I har en aktivitet eller gruppe for børn er det vigtigt med samtykke fra forældrene til deltagelse og de generelle rammer for deltagelsen. Tilpas skabelonen, så den passer til jeres gruppe. 
Hent forældretilladelse

Fototilladelse (skabelon)

Hvis du tager billeder, skal du sørge for at få et informeret samtykke fra de personer, som optræder synligt på billederne. Det er ofte nok med et mundtligt samtykke med vidne, men hvis billederne skal bruges i større omfang, er det en god idé at få samtykket på skrift. Hvis du tager billeder af børn,, skal du altid få et skriftligt samtykke fra forældre eller værge.
Hent fototilladelse