Spring til indholdet
Frivillig i Dansk Flygtningehjælp
Bliv frivillig
Materialer til frivillige

Materialer til administration (frivilligafalen, børneattest, kørsel og udgifter m.m.)

Frivilligaftale, børnebeskyttelse, samtykke, kørsel- og udgifter og andre vigtige dokumenter for nye og gamle frivillige.

Frivilligaftale

Alle frivillige i DRC Dansk Flygtningehjælp skal underskrive en aftale om frivilligt arbejde, hvor man vedkender sig de principper, som DRC Dansk Flygtningehjælp står for.
Hent frivilligaftalen 

Samtykke til frivilligaftalen

I november 2023 omlagde vi processen omkring samtykke til frivilligaften. Med den nye proces samtykker den frivillige til aftalen, når han/hun tilmelder sig enten via hjemmesiden, via en koordinator eller en DRC-medarbejder. 

Der er dermed ikke længere nogen selvstændig formular til samtykke.

 


IT og systemer

Frivilligbasen

Alle frivillige, frivilliggrupper og aktiviteter bliver registreret i frivilligbasen. Som koordinator skal du opdatere basen med oplysninger om den aktivitet, du er koordinator for.

Vejledninger og login til Frivilligbasen


Børneattest

Børneattesten er et vigtig redskab i vores indsats for at skabe trygge rammer for børn og unge. Der er krav om børneattest til alle frivillige, som færdes fast i aktiviteter med børn og unge under 15 år. Vi genindhenter børneattest på alle frivillige med 2 års mellemrum.

Vi har samlet materialer og vejledning til indhentning af børneattest, fx

Find det hele på siden:

Indhentning af børneattest


GDPR 

Persondata og GDPR

Det er vigtigt, at alle behandler persondata på en ordentlig måde og som lever op til den gældende lovgivning. Vi har lavet en guide, hvordan du bør behandle persondata for frivillige og brugere.
Læs guiden Persondata: retningslinjer for frivilliggrupper.

Hvis du har brug for at indhente samtykke til at tage billeder, en forældretilladelse eller samtykke til at indhente personoplysninger kan du finde skabeloner og vejledning på vores side om samtykke.
Gå til siden om indhentelse af samtykke

Privatlivspolitik

Vores privatlivspolitik beskriver hvordan Dansk Flygtningehjælp indsamler og behandler frivillige og flygtninges personoplysninger. Her kan du også læse om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger.
Se vores privatlivspolitik


Økonomi

Udgiftsbilag

Hvis du har haft udgifter, fx offentlig transport, som skal dækkes.
Hent udgiftsbilag

Kørsel

Vi har mulighed for at refundere frivilliges kørselsudgifter fra privatadresse til den frivillige aktivitet op til én gang om ugen. Se retningslinjer for kørselsgodtgørelse og hent skabelon til indsendelse af udgifter.
Hent retningslinjer og skabelon til kørselsgodtgørelse

Bankkonto

Erklæring til bank om godkendelse af mærket konto til §18-midler.

Hent dokument til godkendelse af bankkonto


Andet

Forsikringsdækning

Som frivillig i DRC Dansk Flygtningehjælp er du dækket af forsikring, imens du laver frivilligt arbejde. Dækningen gælder arbejdsskadeforsikring, erhvervsansvarsforsikring, løsøreforsikring og forsikring af bil. I dokumentet "Forsikringsdækning", kan du læse om, hvordan du er dækket.
Hent dokumentet om forsikringsdækning